family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802

subfamily LAMIINAE Latreille, 1825

tribe Lamiini Latreille, 1825

genus Morimus Brullé, 1832

 

Morimus funereus Mulsant, 1862     

V Katalogu (2010) je tento taxon veden jako subspecie Morimus ater, totéž uvádí Danilevsky. Nepovažuji tento názor za správný, protože není možné, aby se dva poddruhy vyskytovaly společně na rozlehlém území, od Itálie přes Chorvatsko a Albánii do Řecka. Oba taxony jsou od sebe také zřetelně odlišné.

1 aaa GR.JPG2 aab GR.jpg3 aac GR.JPG4 aad HU.jpg5 EAA_6622.JPG

   aba GR.JPGabb GR.jpgabc HU.JPG

Velikost 16-39 mm.

Bionomie. V Mafarsku a jižní Evropě se vyskytuje v listnatých lesích, pastevních lesích se soliterními stromy, v parcích. Vývoj larev pod kůrou a ve dřevě různých dřevin. Vývoj pod kůrou a v odumřelém dřevě, čerstvých pařezech, odumřelých částech stojících stromů, v neodkorněném dřevě ležícím na zemi. Našel jsem larvy také pod kůrou živých stromů na rozhraní s její odumřelou částí. Kuklí se ve dřevě. Vývoj víceletý. - Imaga se vyskytují od časného jara do pozdního podzimu. Imaga žijí velmi dlouhou dobu, v domácím prostředí úspěšně přezimují, pravděpodobně i v přírodě. Soumračný a noční druh, imaga se nalézají ve dne převážně pod dřívím, na pařezech, u kořenů stromů, ale také lezou po dříví nebo po zemi. Imaga v domácích chovech při zralostním a regeneračním žíru okusují mladou kůru čerstvých větviček, požírají i ovoce.

Živné rostliny - Polyfágní druh. Fagus, Carpinus, Quercus (vše Maďarsko), Populus, Castanea, Abies (vše Řecko); Ulmus (Bulharsko).

 

 

Morimus orientalis Reitter, 1894

   

 

  Morimus asper (Sulcer, 1776)

Morimus asper asper (Sulcer, 1776)

Z Řecka je uváděna také ssp. graecus Danilevsky, 2016, nevím, zda není také v této serii.

1 aaa GR.JPG 2 aab GR.JPG 3 aac GR.JPG   4 FR EAA_7129.JPG5 FR EAA_7130.JPG

7 aba GR.JPG8 abb GR.JPG9 abc GR.jpg9A EAA_7134.JPG9B FR EAA_7128.JPG

 

Morimus asper ganglbaueri Reitter, 1894

V Katalogu (2010) je tento taxon uveden jako synonymum. Dříve byl často veden jako druh nebo subspecie.

Imaga byla odlišována zejména značnou velikostí a kresbou.

EAA_7136.JPGEAA_7135.JPG

Popsány byly zatím poddruhy M. asper graecus Danilevsky, 2016 a M. verecundus bulgaricus Danilevsky, Gradinarov & Sivilov, 2016, ale budou jistě popsány další. Do střední Evropy byl zavlečeno více imag, ale vzhledem k celkové neujasněnosti rodu, je není možné přesně zařadit.

Velikost 16-38 mm.

Bionomie. Jižní druh, převážně mediteránní oblasti. Larvy žijí pod kůrou a ve dřevě oslabených stromů v odumírajících částech na rozhraní živé a odumřelé části. Polyfágní druh. Imaga na stejných dřevinách IV-VII. Asi žijí delší dobu, nebo další generace přezimuje, VIII-X.

Živné rostliny.  Např. Quercus, Fagus, Acer, Salix a další. Také v jehličnatých dřevinách Abies aj. Velmi variabilní druh.

Variabilita. Velmi variabilní druh ve velikostech zbarvení krovek. Imaga na některých lokalitách mívají jasně viditelné černé skvrny na krovkách jako u Morimus funereus, ale po usmrcení nebo časem jsou málo viditelné, nebo zmizí.

 

 

Morimus gabzdili Danilevsky, 2015

    Morimus gabzdili aX.jpg   Morimus gabzdili bX.jpg             

 SK - Tento druh byl nalezen panem Gabzdilem na východním Slovensku a dodatečně popsán jako nový druh.

 Foto Gabzdil

 

 

Morimus gabzdili Danilevsky, 2015     (???)

                    Soči (Sochi)

                Gruzie (Cachati)

                    Gruzie (Svernik)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imaga nalezená v Soči a Gruzii (Svernik, Cachati), coll. Kybal. Jsou velmi podobná nově popsanému druhu Morimus gabzdili ze Slovenska. Je možné, že se jedná u imag ze Slovenska, Soči a Gruzie o stejný taxon M. gabzdili ???  Asi ano. Před léty bylo do bývalého Československa dováženo velké množství dřeva z Kavkazu (např. Juglans nigra) právě přes východní Slovensko, takže neúmyslnou introdukci nelze vyloučit a časově tomu také odpovídá početné namnožení. Původně jsem tato imaga uváděl jako Morimus verecundus. Tento druh je ale dosti odlišný, alespoň podle imag, která jsem hojně sbíral na Malém Kavkazu v Turecku a viděl z Íránu (a dalších importovaných prý také z Íránu).

 

 

Morimus prope gabzdili Danilevsky, 2015     (???  -  ???)

 

                                                         

Další imaga, která jsou podobná Morimus gabzdili, nebo je to možná tento druh? Východně od Trabsonu nedaleko Gruzie, jsem sbíral asi 30 kusů odlišných imag bez světé kresby na krovkách, která uvádím níže pod názvem Morimus verecundus.

 

Morimus sp. – ssp.   ???

                

Další imaga z rodu Morimus, která nevypadají ani jako Morimus gabzdili, ani jako Morimus verecundus a jsou odlišná od jiných pocházejících také z Íránu..

 

Morimus verecundus verecundus (Faldermann, 1836)