family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802

subfamily SPONDYLIDINAE Audinet-Serville, 1832

tribe Tetropiini Seidlitz, 1891

genus Tetropium Kirby, 1837

 

Tetropium castaneum (Linnaeus, 1758)

aaa CZ.jpgaab CZ.jpgaac CZ.jpgaad CZ.jpgaae CZ.jpgaaf CZ.jpgaba CZ.JPGabb CZ.jpgabc CZ.jpgabd CZ.jpg

 

Velikost 9-19 mm.

Bionomie. Vývoj pod kůrou oslabených stromů, vývratů, zlomů, v pokáceném dřevě apod. Na stojících stromech se napadení obvykle soustřeďuje do dolní části kmene se silnější kůrou. Ležící dřevo, zejména umístěné v zastíněném a vlhčím prostředí, napadá bez ohledu na sílu kůry. Larva vyžírá chodby pod kůrou a před zakuklením si vyhlodá ve dřevě v hloubce obvykle 2-4 cm hluboko chodbu hákovitého tvaru, která se na konci rozšiřuje v kukelní komůrku. Zde se larva otáčí a vylíhlé imago vyleze stejnou chodbou ven a prokouše si pouze výletový otvor v kůře. Při silnější kůře si část larev udělá kukelní komůrku v kůře, méně často se kuklí mezi kůrou a dřevem. Kukelní komůrky bývají většinou 2-3 cm hluboko, někdy až 7 cm. Vývoj jednoletý, často i dvouletý. Přezimuje v larválním stadiu. - Imaga se vyskytují od V. do VIII., maximum od konce V. do poloviny VI., na horách od konce VI. do poloviny VII. Především večerní a noční druh. Přes den je ukrytý např. pod dřívím, v rovnaném dříví i na skládkách, pod šupinami kůry stojících stromů apod., ale občas pobíhá po dřevě, nebo i létá.

Živné rostliny - Vývoj jsem zjistil výhradně v Picea.

Variabilita. Imaga mají krovky obvykle černé, méně často hnědé. Vzácně bývají porostlé hustými světlými chloupky. Nohy bývají černé i červenohnědé.

 

 

Tetropium gabrieli Weise, 1905

aaa CZ.jpgaab CZ.jpgaac CZ.jpgaad CZ.jpgaba CZ.jpgabb CZ.jpgabc CZ.jpgabd CZ.jpg

Velikost 8-18 mm.

Bionomie. Velmi podobná předchozímu druhu. Kukelní komůrky jsou pouze v běli a jsou uloženy méně hluboko ve dřevě a při silnější borce se v ní může i většina imag kuklit. Mají-li samičky při kladení vajíček možnost výběru, dávají přednost místům se silnější kůrou. Doba vývoje jeden rok.  Část larev se však kuklí někdy později a brouci se objevují až v létě. - Výskyt imag od V. do VII., nejčastěji od konce V. do druhé dekády VI. Rovněž převážně soumračný až noční druh.

Živné rostliny - Vývoj spolehlivě zjištěn pouze v Larix

Variabilita. Krovky bývají obvykle černé, často také celé hnědé, nebo částečně začernalé. Nohy bývají černí i červenohnědé.

 

 

Tetropium fuscum (Fabricius, 1787)

 

Tetropium fuscum fuscum (Fabricius, 1787)

aaa CZ.jpgaab CZ.JPGaac CZ.jpgaad CZ.JPGaag CZ.jpgaah CZ.jpgaai CZ.jpgaal CZ.jpgaba CZ.jpgabb CZ.jpgabc CZ.jpg

 

Tetropium fuscum lapponicum Sláma 2015

aae FIN.JPGaaf FIN.jpgabd FIN.jpgabe FIN.jpg  

Velikost 8-18 mm.

Bionomie. Vývoj je velmi podobný jako u T. castaneum, často oba druhy žijí společně. U stojících stromů napadá spíše dolní části s hrubou kůrou. Larvy žijí pod kůrou a kuklí se převážně v hákovitých komůrkách ve dřevě. V horských podmínkách vystupuje až po stromovou hranici a dává přednost křivě rostoucím stromům, např. po deformaci sněhem apod., s hrubou silnější kůrou, ve které se pak často kuklí.  V severní Evropě se vyskytuje až po hranici výskytu Picea společně s T. castaneum a T. aquilonium Plavilstshikov, 1940 (Finsko, Sláma lgt.). Vývoj jednoletý, v horách často dvouletý, na severu Evropy dvouletý. - Výskyt imag v V.-VII., maximum v VI., na horách v VII. na stojících odumírajících stromech, dříví, pařezech apod. Převážně soumračný až noční druh.

Živné rostliny - Zjistil jsem vývoj výhradně v Picea; udává se též Abies, Pinus i Larix.

Variabilita. Krovky v prvé třetině jsou nejčastěji světle zbarvené se světlým chloupkováním. Vzácně jsou krovky celé jednobarevně hnědé. Zcela výjimečně mají nohy červenohnědou barvu, někdy částečně i štít.

 

 

Tetropium aquilonium Plavilsthikov, 1940

            aaa FIN.jpg

Ve Finsku jsem zjistil vývoj v Picea.

 

                             Tetropium castaneum (Linnaeus, 1758)              CZ    Picea

 

Pa CZ Picea.JPG

Pb CZ Picea.JPG

Pc CZ Picea.JPG

Pd CZ Picea.JPG

Pe CZ Picea.jpg           Pg CZ Picea.JPG

Ph CZ Picea.JPG

Pf CZ Picea.JPG

 

                              Tetropium gabrieli Weise, 1905                   CZ    Larix

 

   Pb CZ Larix.JPG

        Pa CZ Larix.JPG

                 Pc CZ Larix.JPG

                Pd CZ Larix.JPG

           Pe CZ Larix.JPG

Pf CZ Larix.JPGPg CZ Larix.JPG