family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802

subfamily SPONDYLIDINAE Audinet-Serville, 1832

tribe Asemini J. Thomson, 1861

genus Arhopalus Audinet – Serville, 1834

 

Arhopalus rusticus rusticus (Linnaeus, 1758)

     aaa CZ.JPGaab CZ.jpgaba CZ.JPGabb CZ.JPG

 

Velikost 10-30 mm.

Bionomie. Jehličnaté lesy všech typů. Larva žere ze začátku pod kůrou a pak vstupuje do dřeva, ale vyvíjí se často od vajíčka i ve dřevě bez kůry. Napadá přednostně dolní části stojících odumřelých stromů s dostatečnou vlhkostí a pařezy, proniká hluboko do jádra. Méně často tento druh můžeme najít v silnějším dřevě, ležícím na zemi. Zcela výjimečně jsem ho nalezl v odumřelém dřevě živých stromů po odření kůry. Přezimuje jako larva. Kuklí se ve svislé komůrce obvykle daleko (někdy více než 20 cm) od výletového otvoru. Výletový otvor je obvykle předem připravený, ucpaný dlouhými třískami, často nápadně viditelný. Doba vývoje nejméně dvouletá. - Imaga se vyskytují od VI. do IX., maximum výskytu je od druhé poloviny VII. do poloviny VIII. Večerní a noční druh, přilétá na světlo. Přes den ve štěrbinách kůry a pod dřívím.

Živné rostliny - Vývoj převážně v Pinus (různé druhy), dále v Picea a Larix, též v Abies (Turecko).

 

 

Arhopalus ferus (Mulsant, 1839)

aaa F.jpgaab F.JPGaba F.jpgabb F.JPG

 

Velikost 8-28 mm.

Bionomie. Vývoj je prakticky zcela shodný s A. rusticus, našel jsem mnohokráte larvy i imaga v jižních zemích a nenašel jsem žádné rozdíly v porovnání s tímto druhem. Ve Francii jsem např. oba druhy nacházel i společně ve stejném dřevě. Výskyt imag od konce VI.

Živné rostliny - Nalezl jsem tento druh v okolí Středozemního moře vždy pouze v různých druzích Pinus.

 

 

genus Cephalocrius Sharp, 1905       

Cephalocrius syriacus (Reitter, 1895)

aaa FR.JPGaab FR.JPGaba FR.JPGabb FR.jpg

Bionomie. Vývoj je prakticky zcela shodný s A. rusticus a A. ferus, našel jsem mnohokráte larvy i imaga zejména v pařezech. Výskyt imag od konce VI.

Živné rostliny - Nalezl jsem tento druh v okolí Středozemního moře vždy pouze v různých druzích Pinus.

 

 

                                                      Arhopalus rusticus (Linnaeus, 1758)       CZ    Pinus

 

                Pc CZ Pinus.JPG

            Pd CZ Pinus.JPG

                  Pb CZ Pinus.JPG

 

                                                               CZ    Larix

     Pa CZ Larix.JPG 

 

 

                              Cephalocrius syriacus (Reitter, 1895)         GRK    Pinus

aaa Kréta borovice.JPG

aab Kréta borovice.JPG