family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802

subfamily SPONDYLIDINAE Audinet-Serville, 1832

tribe Anisarthrini Mamaev & Danilevsky, 1973

genus Anisarthron Dejean, 1835

 

Anisarthron barbipes (Schrank, 1781)

                                aaa CZ.jpgaab CZ.jpgaba CZ.jpgabb CZ.jpg

 

Velikost 6-11 mm.

Bionomie. Parky, aleje, zahrady, méně často lesy. Vyvíjí se v odumřelém dřevě převážně živých stromů na dříve poraněných místech bez kůry, pahýlech po ulomených větvích, v dutinách apod. Dřevo již bývá poškozené hnilobou. Ve stejném dřevě se často larvy vyvíjejí řadu generací po sobě. Na povrchu dřeva pak prozrazují napadení malé oválné výletové otvory. Vychoval jsem několik imag také z konce dlouhé, zcela suché větve Juglans regia o průměru cca 2 cm. Podle Demelta (1966) je generace dvouletá. Typický druh parků, stromořadí, alejí kolem silnic a zahrad, řidčeji lesních porostů. - Imaga se vyskytují v V.-VII., nejčastěji v VI. Denní i noční druh.

Živné rostliny - Nejčastěji se vyskytuje na Aesculus a Ulmus, méně často na Acer, Juglans, Fraxinus; Betula, Sorbus, Populus nigra, Tilia, Fagus, Populus.

 

                                                                             CZ    Aesculus

          Pa CZ Aesculus.JPG

             Pb CZ Aesculus.JPG

                Pc CZ Aesculus.JPG