family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802

subfamily NECYDALINAE Latereille, 1825

genus Necydalis Linnaeus, 1758

 

Necydalis ulmi (Chevrolat, 1838)

     

Velikost 21-38 mm.

Bionomie. Téměř shodná s Necydalis maior. Vývoj larev v odumřelém dřevě živých stromů ať již v odřených místech bez kůry na kmenech, v dutinách, odumřelých větvích, nebo i v stojících souších s kůrou. Doba vývoje asi tříletá. Přezimuje jako larva. Imaga se vyskytují v VII. - VIII. na poškozených stromech, především na větvích, v letu kolem nich, zřejmě zcela výjimečně na květech Tilia (Francie).

Živné rostliny - Fagus, Carpinus; Quercus, Tilia, Ulmus, Celtis australis.

 

 

Necydalis major Linnaeus, 1758

aaa FR.jpgaab CZ.jpgaad CZ.jpgaba CZ.JPGabc CZ.jpgabd FR.jpg

Velikost 19-35 mm.

Bionomie. Vývoj v odumřelém dřevě, mohou to být dutiny stromů, místa s odřenou kůrou na živých stromech, suché vrcholy stromů (až 20-30 m vysoko), pahýly po ulomených větvích, suché stromy s kůrou i bez kůry. Larva vyžírá poměrně široké chodby hluboko do dřeva, které je již obvykle narušeno činností hub. Ve dřevě Tilia a Populus tremula i ve zcela zdravém odumřelém dřevě. Kukelní komůrky, široké někdy až 15 mm, jsou obvykle rovnoběžné s osou kmene, dohromady s výstupní chodbou dlouhé až 25 cm, někdy až 10 cm hluboko od povrchu dřeva. Larva ponechává imagu k prokousání povrchovou vrstvičku dřeva nebo kůry. Přezimuje ve stadiu larvy. Po prokousání mají výletové otvory okrouhlý tvar. Doba vývoje larev cca tříletá. Ve stejném dřevě se často vyskytuje více generací. - Imaga se vyskytují od VI. do VII., převážně v druhé polovině VI. Poletují za slunečných dnů kolem stromů a v jejich korunách a sedají na větve a poškozená místa.

Živné rostliny - Aesculus, Alnus, Tilia, Cerasus avium a vulgaris, Acer, Carpinus, Fagus, Prunus, Quercus, Salix, Ulmus; Populus tremula, Abies, Betula, Salix caprea, Pyrus, Malus.

 

                                                        Necydalis major major Linnaeus, 1758         CZ    Alnus

             aaa CZ olše.JPG

          DSC_1006.JPG