family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802

subfamily LEPTURINAE Latereille, 1802

tribe Lepturini Latreille, 1802

genus Xestoleptura Casey, 1913

 

Xestoleptura nigroflava  (Fuss, 1852)

 

       skenování0206.jpg

Foto od St. Kadlece