family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802

subfamily LEPTURINAE Latereille, 1802

tribe Rhamnusiini Danilevsky, 1997

genus Rhamnusium Latreille, 1829

 

Rhamnusium bicolor Schrank, 1781

Rhamnusium bicolor bicolor (Schrank, 1781)

aaa CZ.jpgaaaa CZ.jpgaac FR.jpgaad CZ.jpgaae CZ.JPGaaea CZ.jpgaaf CZ.jpgaag CZ.jpgaaga CZ.jpgaba CZ.JPGabaa CZ.jpgabb FR.jpgabbc CZ.jpgabc CZ.jpgabd CZ.jpg

Výskyt modrých samečků je lokální, převážně se vyskytují pouze žlutě zbarvení. Známý německý entomolog Günther Schmidt se kdysi písemně dotazoval Heyrovského a mně, zda jsme vůbec někdy viděli modrého samce. On sám ho nikdy neviděl a ani Heyrovský ho ve sbírce neměl. Velmi vzácně se vyskytují brouci s černým koncem krovek, nebo s červenými rameny.

 

Velikost 16-24 mm.

Bionomie. Výskyt tohoto druhu je nejčastější v starších poškozených stromech alejí, parků, břehových porostů apod. Vývoj ve zcela odumřelém dřevě téměř výhradně ještě živých stromů, v odumřelém dřevě dutin, místech na kmenech zbavených před léty kůry (“lysinách”) apod., spíše umístěných v dolní části stromů do 2-4 m, řidčeji výše. U R. bicolor graecum jsem zjistil vývoj larev ve velkém počtu též v pařezu (Peloponés). Dřevo musí mít značnou vlhkost, na pohled vypadá zřetelně mokré. Po odumření celého kmene, nebo po jeho pokácení strom vysychá a larvy hynou. Vývoj larev pravděpodobně tříletý. Larvy si před zakuklením udělají kukelní komůrku vystlanou třískami dřeva. Často larva vyhlodá i kulatý výletový otvor, který ucpe rovněž těmito třískami. – Imaga se vyskytují na Slovensku již v druhé polovině V., v Českých zemích od počátku VI. Maximum výskytu je v Čechách kolem poloviny VI. Začátkem VII. se nacházejí brouci již pouze výjimečně. Imaga jsou přes den skryta v dutinách, nebo při okrajích “lysin” na kmenech a vylézají teprve k večeru. Na květech jsem je nikdy nenalezl.

Živné rostliny - Nejčastěji Populus, Ulmus, Aesculus, dále Salix, Juglans, Tilia; Fagus; udává se též Acer, Prunus, Castanea, Quercus.

Variabilita. Samec má krovky převážně žlutočervené, vzácně modré. Samice mají krovky modré, vzácně mívají světle zbarvená ramena. Barva tykadel může být převážně černá, nebo červenohnědá.  Hlava mezi očima může být černá.

 

Rhamnusium bicolor graecum Schaufuss, 1862

Ve svém článku z roku 1995 jsem s popisem uvedl, že se v Řecku asi vyskytují dvě odlišné formy (nebo subspecie?). Jedna na “pevninském”, druhá na Peloponésu, zatím nepopsané.

aaa GR.JPGaab GR.JPGaac GR.jpgaad GR.JPGaae GR.JPGaaf GR.jpgaag GR.jpgaah GR.jpgaai GR.JPGaba GR.JPGabb GR.JPGabc GR.JPGabd GR.jpgabe GR.JPG

 

Rhamnusium bicolor  juglandis Fairmaire, 1866         (nevím, zda determinace je správná)

      EAA_3860 X.jpg

Rhamnusium bicolor testaceipenne Pic, 1897         (nevím, zda determinace je správná)

 

    EAA_3861 XX.jpg

                         Rhamnusium bicolor bicolor (Schrank, 1781)         CZ    Populus

                   Pa CZ Populus.JPG

 

      Pb CZ Populus.JPG

 

      Pc CZ Populus.JPG

 

 

                                        Rhamnusium bicolor graecum Schaufuss, 1862               GR   Populus     

   

                                                                               GR   Morus      Rhamnusium bicolor graecum