family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802

subfamily LEPTURINAE Latereille, 1802

tribe Lepturini Latreille, 1802

genus Pseudovadonia Lobanov, Danilevsky & Murzin, 1981

 

Pseudovadonia livida livida (Fabricius, 1777)

 

aaa CZ.JPG    abb CZ.jpg      aab CZ.jpg      aba CZ.JPG  

Velikost 5-9 mm.

Bionomie. Místa výskytu jsou nejrůznějšího typu, od stepních lokalit, zahrad, luk až po lesnaté oblasti. O bionomii tohoto druhu jsou v literatuře velmi rozporuplné údaje (např. vývoj v Quercus, Castanea, Coniferách). Bionomii a vývojová stadia uveřejnil Burakowski v r. 1979. Dvouletý životní cyklus. Kuklí se v půdě ve více méně oválných kokoncích. - Imága se vyskytují od V. do VIII. na mnoha různých květech, zejména v teplejších oblastech někdy velmi hojně.