family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802

subfamily LEPTURINAE Latereille, 1802

tribe Lepturini Latreille, 1802

genus Pachytodes Pic, 1891

 

Pachytodes cerambyciformis (Schrank, 1781)

03 SK.JPG04 SK.jpg05 SK.JPG07 SK.jpg08 SK.jpg10 SK.jpg11 SK.jpg12 CZ.jpg13 CZ.JPG14 CZ.jpg16 SK.jpg18 CZ.jpg

Velikost 7-12 mm.

Bionomie. Duffy (1953) uvádí vývoj v odhalených kořenech nedávno uhynulých stromů, hlavně vývratů. Přednostně ve vlhkých částech chráněných zemí. Larvy mohou přelézat i do jiných kořenů. Kuklí se v půdě v oválném zemitém kokonu. Dvouletý vývoj. Larvy žijí v kořenech hlavně pod úrovní půdy a kuklí se většinou v půdě. - Imága se vyskytují od VI. do VIII., maximum VII. na různých květech, zejména Apiaceae, Aruncus, Rosa aj.

Živné rostliny - Quercus, Castanea, Betula; Carpinus, Picea, Pinus; Alnus, Abies.

Variabilita. Velmi variabilní druh. Černé skvrny na krovkách se mohou různě spojovat, až jsou krovky téměř černé, nebo jsou redukovány, takže krovky jsou celé světlé.

 

 

Pachytodes erraticus erraticus (Dalman, 1817)

01 TR.jpg02 TR.jpg06 CZ.jpg08 TR.jpg  09 SYR.JPG 10 CZ.JPG 11 TR.jpg 12 TR.jpg13 CZ.JPG15 CZ.jpg16 TR.JPG

Velikost 7-13 mm.

Bionomie. Listnaté prořídlé porosty, okraje lesů, lesostepi. Podle Čerepanova (1979) se larvy vyvíjejí nehluboko pod zemí ve slabých kořenech (1– 3 cm) silných stromů, které často zcela rozežerou. V těchto kořenech se také kuklí. Vývoj larev dvouletý. – Výskyt imág v V. – VII., maximum od konce V. do poloviny VI. na různých květech.

Živné rostliny - Betula, Quercus, Acer campestre, Crataegus, Prunus; Corylus.

Variabilita. Jsou dvě skupiny imag, jedna má konec krovek černý a druhá červenohnědý. Pro obě skupiny platí, že na zbývající ploše krovek se skvrny na krovkách různě rozšiřují nebo spojují, až jsou krovky černé, nebo jsou různě redukovány.