family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802

subfamily LEPTURINAE Latereille, 1802

tribe Lepturini Latreille, 1802

genus Nivellia Mulsant, 1863

 

Nivellia sanguinosa (Gyllenhal, 1827)

aaa SK.JPGaab SK.jpgaba SK.JPGabc SK.jpg

Velikost 10-14 mm.

Bionomie. Okraje listnatých porostů, povodí potoků, lesní loučky. Podle Čerepanova (1979) klade samička vajíčka do mrtvých větví (3-4 cm) a do kmínků. Vylíhlé larvy žijí nejprve pod kůrou a později vstupují do dřeva. Larva před kuklením připraví výletový otvor, který ucpe drtinami. Přezimuje v larválním stadiu. Doba vývoje dvouletá. – Imága se vyskytují od poloviny V. do počátku VIII., maximum prvé dvě dekády VI. na květech, zejména Apiaceae. Při rojení 8.6.1973 v Margecanech na omezené lokalitě byl tento druh velmi hojný (sta kusů), po dvou dnech za stejného počasí jsem tam viděl už jen jednotlivé kusy.

Živné rostliny - Salix, Padus, Alnus, Corylus, Acer, Carpinus, Sorbus, Betula, Populus tremula.