family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802

subfamily LEPTURINAE Latereille, 1802

tribe Lepturini Latreille, 1802

genus Lepturalia Reitter, 1913

 

Lepturalia nigripes nigripes (DeGeer, 1775)

aaa SK.jpgaab SK.jpgaba SK.jpgabb SK.jpgabc RUS.JPG

Velikost 13-18 mm.

Bionomie. Především v devastovaných pastevních lesích a okrajích listnatých lesů. Vývoj ve zcela odumřelém dřevě, především v pařezech, ale i v dolních částech osluněných stojících stromů. Většinou se průměr dřeva pohybuje od 10 do 25 cm, ale mohou být napadeny i pařízky 5 cm silné. Samička klade vajíčka většinou do dřeva, které je zpočátku ještě čerstvé a zdravé, u odkorněného i do staršího. Larvy jdou hluboko do dřeva. Protože březové dřevo, zejména je-li v kůře, patří k druhům, které rychle podléhají hnilobám, bývá na konci vývoje již značně, nebo úplně v rozkladu. Za vhodných podmínek se mohou v jednom dřevě vyvíjet i dvě generace najednou. Přezimuje jako larva. Kukelní komůrka je převážně v povrchové vrstvě dřeva do hloubky 2 – 5 cm, zřídka až 10 cm hluboko. Doba vývoje zřejmě tříletá, podle domácích chovů může být i dvouletá. Někdy společně s L. quadrifasciata. - Imága se vyskytují v VI. – VII., maximum v druhé polovině VI. Za slunečného počasí na pařízcích i jiném dřevě a též na květech Apiaceae, Plantago, Aruncus.

Živné rostliny - Na Slovensku zjištěna pouze v Betula; Čerepanov 1979 udává též Populus tremula.

Variabilita. Nominální ssp. nigripes bývá v západní oblasti výskytu a má mít žluté krovky, východní ssp. rufipennis (Blessig, 1873) má krovky červenohnědé. Na Slovensku se ale často najdou jednotlivé kusy s červenohnědými krovkami.