family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802

subfamily LEPTURINAE Latereille, 1802

tribe Lepturini Latreille, 1802

genus Grammoptera Dejean 1835

 

Grammoptera abdominalis (Stephens, 1831)

subgenus Grammoptera Dejean, 1835

1aaa FR.JPG5EAA_4632.JPG  6EAA_4630.JPG7EAA_4629.JPG8aba FR.jpgabb FR.jpgabc FR.jpg

Velikost 5-11 mm.

Bionomie. Dle Demelta (1966) vývoj larev v odumřelých větvích 2 - 5 cm silných, napadených houbou, do běla shnilých, zteřelých. Přezimuje jako praepupa. Kuklí se pod kůrou, nebo ve dřevě. Asi dvouletý vývoj. - Imaga se vyskytují od konce IV. do VI. na listech Quercus a různých květech, např. Crataegus, Swida sanguinea, Sorbus.

Živné rostliny - Quercus .            

 

 

Grammoptera ruficornis ruficornis (Fabricius, 1781)

subgenus Grammoptera Dejean, 1835

 

EAA_4720.JPG EAA_4721.JPG EAA_4722.JPGEAA_4723.JPGEAA_4724.JPG EAA_4725.JPG EAA_4726.JPGEAA_4726A.jpg                                                                                                                                                                                                                                           

Velikost 3-7 mm.

Bionomie. Vývoj larev mezi kůrou a dřevem odumírajících a odumřelých slabých větví a větviček, obvykle o průměru 1 - 4 cm. Kukelní kolébky jsou mělce vyhloubeny v běli pod kůrou. Doba vývoje jeden rok. Imaga se vyskytují od V. do VI. na různých květech, na př. Crataegus a Apiaceae.

Živné rostliny - Frangula alnus, Alnus, Fraxinus, Quercus, Tilia, Euonymus; Carpinus, Sarothamnus scoparius; Cornus mas, Hedera, Crataegus, Salix, Populus, Fagus, Ulmus, Corylus, Prunus, Sambucus niger, Acer aj.

 

Grammoptera ustulata ustulata (Schaller, 1783)

subgenus Grammoptera Dejean, 1835

 

1EAA_4707.JPG2EAA_4705.JPG   3EAA_4708.JPG6EAA_4709.JPG7EAA_4710.JPG  8EAA_4711.JPG

Velikost 5-9 mm.

Bionomie. Vývoj v slabých odumřelých větvích o průměru 1 - 2 cm, udává se až 4 cm. Demelt (1966) a další udávají vývoj larev ve dřevě napadeném houbami, nebo s vyšším stupněm hniloby. Kuklení pod kůrou nebo ve dřevě. Doba vývoje zřejmě jeden rok. - Imaga se vyskytují IV. - VI., maximum V. Na listech Quercus a různých květech, zejména Crataegus.

Živné rostliny - Quercus, dále se uvádí Crataegus, Juglans, Acer, Alnus, Tilia.

 

   

Grammoptera auricollis Mulsant & Rey, 1863

 

Grammoptera auricollis auricollis Mulsant & Rey, 1863:

subgenus Grammoptera Dejean, 1835

 

      EAA_7813.JPG   EAA_7815 X.jpg

Grammoptera auricollis basicornis  Pic, 1924 

subgenus Grammoptera Dejean, 1835

 

                DSC_0938a xx.jpg         aab GRK.jpg

Grammoptera auricollis samai Sláma, 1997       

subgenus Grammoptera Dejean, 1835

 

        EAA_7804 XOX.jpgEAA_7805 X.jpg

Subspecii samai jsem měl v úmyslu popsat jako samostatný druh, ale při popisu jsem respektoval názor Samův, že jde o subspecii G. auricollis. Stále více jsem ale přesvědčen o tom, že by subspecie auricollis, basicornis, samai a samozřejmě také bipustulata měly být vedeny jako zvláštní druhy, protože jsou od sebe značně odlišné.

 

 

Grammoptera bipustulata Steiner, 1975 

subgenus Grammoptera Dejean, 1835

                 

 

Steiner popsal tuto Grammopteru jako samostatný druh. Později byla uváděna jako subspecie Grammoptera auricollis. Od tohoto druhu je ale velmi odlišná, takže ji uvádím jako samostatný druh a názor Steinerův považuji za správný.

 

 

Grammoptera viridipennis Pic, 1893

subgenus Grammoptera Dejean, 1835

                

 

 

Grammoptera baudii baudii Sama, 1985

subgenus Grammoptera Dejean, 1835

  EAA_7824 X.jpg   EAA_7826 X.jpg        EAA_7822 X.jpg    EAA_7825 X.jpg

 

 

Grammoptera merkli (Frivaldszky, 1884)

subgenus Grammoptera Dejean, 1835