family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802

subfamily LEPTURINAE Latereille, 1802

tribe Rhagiini Kirby, 1837

genus Cortodera  Mulsant, 1863

 

Cortodera femorata (Fabricius, 1787)

01aab CZ.jpg1aaa CZ.jpg2abb CZ.jpg3aba CZ.JPG4aad CZ.JPG6EAA_6165.JPG7abd CZ.jpg

Velikost 7-11 mm.

Bionomie. Jehličnaté, spíše smrkové porosty převážně od nížin do středních poloh. Jediným potravním materiálem jsou smrkové šišky. Larvy vrtají v centrálním řapíku a příležitostně také na bázi starých spadlých šišek, nejčastěji těch, které jsou částečně zahrabané v humusu ze spadlého listí. - Imága se vyskytují v V. – VII., maximum konec V. – počátek VI. Imága jsem nacházel ponejvíce na okrajových větvích jehličnatých stromů, sedící na trávě, v letu apod.

Živné rostliny - V šiškách Picea.

Variabilita. Krovky jsou většinou tmavé, vzácně mohou být i žluté.

 

 

Cortodera humeralis humeralis (Schaller, 1783)

1EAA_4588.JPGEAA_4582.JPGEAA_4586.JPGEAA_6185.JPGEAA_6186.JPGEAA_6189.JPGEAA_61874595.JPG

Velikost 7,12 mm.

Bionomie. Kudla (1950) 20.4.1949 nalezl larvy a kukly v půdě. Larvy žijí na povrchu půdy a živí se zbytky větviček a mělkých kořenů v humózní vrstvě. Jedna larva byla nalezena ve starém žaludu. Larvy obvykle mění několikrát krmný objekt. Kukelní komůrky vytvářejí na podzim v půdě, kuklení probíhá velmi časně z jara. Pravděpodobně jednoletý vývoj. - Imága se vyskytují v V. - VI. na Quercus a různých květech, např Crataegus.

Živné rostliny - Quercus a Prunus spinosa.

Variabilita. Obvykle jsou krovky tmavé se zelenavým leskem a žlutými skvrnami na basi. Často mohou být i celé žluté nebo podél švu černě zbarvené.

 

Cortodera villosa villosa Heyden, 1876

1EAA_6140.JPG  2EAA_6142.JPG  3EAA_4621.JPG  6EAA_6159a.jpg  7EAA_6157.JPG 8EAA_4621a.jpg

Velikost 8-12 mm.

Bionomie. Neudržované loučky polostepního charakteru, okraje cest, lesíků, políček, pastviny. Larvy v kořenech. Vyspělé larvy mohou pravděpodobně opustit rostlinu a živit se externě. Jednoletý vývoj. - Imága se vyskytují na různých květech v V. - VI., maximum druhá polovina V.

Živné rostliny - Centaurea jacea a stoebae.

 

Cortodera holosericea (Fabricius, 1801)

1EAA_4610.JPG2EAA_4611.JPGaaa SK.jpgaac SK.JPGaad HU.jpgaae HU.jpgaba SK.JPGEAA_6138.JPG

Velikost 7-14 mm.

Bionomie. Stepní loučky na vápencovém skalním podloží. Larvy v kořenech, pozdější instary pravděpodobně v půdě. Larvy se kuklí pravděpodobně na jaře v půdě. Vývoj jednoletý. - Imága se vyskytují v V. - VI., maximum konec V. a poč. VI. za slunného počasí téměř výhradně na Cyanus (Centaurea).

Živné rostliny - Centaurea triumfettii.

Variabilita. Variabilní druh, nohy hnědožluté nebo černé, krovky různě tmavé a různě hustě nebo řídce chloupkované.

 

Cortodera flavimana (Waltl,1838)

 1EAA_6175.JPG 2EAA_4606.JPG 3EAA_4605.JPG 4EAA_4407.JPG 5EAA_4603.JPG 6EAA_4603AB.jpgae TR.jpgai TR.jpgak TR.jpgbad TR.jpg  cac TR.JPG

Velikost 7-11 mm.

Druh teplých jižněji položených oblastí. Podle literárních údajů bývá vývoj spojený s pryskyřníkem (Ranunculus). Imaga na těchto květech nebo hlohu (Crataegus) v V-VI.

Údajně všechny kusy patří ke druhu Cortodera flavimana, byla ale popsána řada subspecií. Ve své sbírce jsem měl imaga údajně tohoto druhu, která jsem dostal z mnoha evropských a tureckých lokalit. Pod binokulárem jsem je rozdělil asi do 12, více nebo méně odlišných skupin bez další determinace.

Variabilita. Velmi variabilní druh se světlými i tmavými krovkami a světlými i černými nohami.