family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802

subfamily LEPTURINAE Latereille, 1802

tribe Lepturini Latreille, 1802

genus Cornumutila Letzner, 1844

 

 

Cornumutila lineata  (Letzner, 1844)

aaa SK.JPGaab SK.jpg aac SK.jpg aad CZ.jpg aae CZ .jpg aba SK.jpg abb CZ .JPG  abc SK .JPG  abd CZ.jpg  abe SK .jpgabf FR.jpg

Velikost 8-13 mm.

Bionomie. Smrkové porosty horských smrkových lesů kolem 1000 i více metrů n. m. Podmínky pro vývoj larev tohoto druhu jsou zřejmě dosti široké, podobně jako u některých jiných Lepturinů. V Tatrách jsem zjistil (stejně jako řada jiných entomologů) vývoj v odumřelém dřevě obvykle okrajových živých stromů s poraněnou a odřenou kůrou. To obvykle vzniká po loupání zvěří, po pádu jiného stromu, odlomení části stromu apod.. Na Jeseníkách jsem našel larvy v suchém vršku živého mladého stromku o průměru cca 5-6 cm, ale zejména v odumřelém dřevě vrcholových částí stojících stromů po odlomení vršku, kde je díky srážkám dostatečná vlhkost. Kuklí se ve dřevě cca 3 cm hluboko. Doba vývoje se udává obvykle tříletá. - Imága se vyskytují koncem VI. - VII. na odřených místech stromů, na stojících odumřelých stromech i na dříví. Nenavštěvují květy. Většina imág, která se nalézají ve sbírkách, byla dochována, nebo vysekána ze dřeva.

Živné rostliny - U nás zjištěn téměř výhradně na Picea, vzácně na Larix (Sekera 1946).

Variabilita. Tvar žlutých podélných pásek je různý, může být i silně redukován.

 

                                                                                                         CZ   Picea   

Požerky byly odebrány z vrcholů smrků s dříve odlomeným vrcholem (Jeseníky), na rozhraní odumřelého a zdravého dřeva s dostatečnou vlhkostí.

Imaga vylezla v dalším roce.

 

 

DSC_0395.JPG

                  DSC_0410.JPG

                           

Na Slovensku byl původně tento druh sbírán pouze na místech s odřenou kůrou smrků (Prokš, Heyrovský, Sekera, Lekeš, Sláma aj.),

kde se tento druh také vyvíjí. Na fotografiích je obdoba těchto odřených stromů s odumřelým dřevem, které je ale ve styku se zdravým.

 

DSC_0931.JPG

DSC_0932.JPG