family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802

subfamily PRIONINAE Latereille, 1802

tribe Prionini Latreille, 1802

genus Prionus Geoffroy, 1762

 

Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)

aaa CZ.JPGaab CZ.JPGaac CZ.jpgaba CZ.JPGabb CZ.JPG

Velikost 18-45 mm.

Bionomie. Druh, se kterým se můžeme setkat především v listnatých a smíšených lesích, starších parcích, ale někdy i v jehličnatých monokulturách. Vývoj larev ve zcela odumřelém dřevě kořenových náběhů a v podzemních částech pařezů nebo stojících odumřelých stromů. Dřevo musí být již dříve odumřelé, nebo v určitém stadiu rozkladu. Vývoj víceletý, pravděpodobně tříletý. Přezimuje ve stadiu larvy. Kuklí se údajně v kokonech v humusu nebo v samotných kořenech, sám jsem nalezl pouze uhynulá imága v podzemních částech ztrouchnivělých pařezů. Dospělé larvy opouštějí kořeny a kuklí se 2-3 cm pod povrchem půdy v oválných kokonech 3-5 cm dlouhých. - Imága (převážně samci) létají převážně večer a v noci, přilétají i na světlo. Přes den často sedávají samečci nehnutě na kmenech stromů a samičky jsou zalezlé po stranách pařezů u země. Vyskytují se v VII.-IX., maximum od druhé poloviny VII. do poloviny VIII.

Živné rostliny - Quercus, Fagus, Picea, Pinus; Tilia, Acer pseudoplatanus, Ulmus, Castanea, Carpinus, Alnus, Corylus, Betula, Salix, Abies.