family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802

subfamily PRIONINAE Latereille, 1802

tribe Ergatini Fairmaire, 1864

genus Ergates Audinet-Serville, 1832   &   Callergates Lameere, 1904

 

Ergates faber faber (Linnaeus, 1761)

aad CZ.JPGaaa ESP.JPGaab GR.JPGaac FR.jpg  

        aba F.JPGabb CZ.JPG   EAA_6632.JPG       EAA_6636.JPG

Velikost 23-60 mm.

Bionomie. Druh původních, spíše neudržovaných lesů především se zastoupením borovice. Vyskytuje se u nás od nížin až do výšky cca 800 m n.m., Demelt (1966) udává v Alpách do výše 1000 m n.m. Dává přednost na zemi ležícímu dřevu s potřebnou vlhkostí, často též v pařezech a kořenových nábězích, výjimečně v dolní části mrtvých stojících stromů do výše cca 1 m. Samička klade vajíčka do štěrbin mrtvého dřeva v kůře i s opadanou kůrou. Larvy žerou pouze ve dřevě, často velmi hluboko. Doba vývoje víceletá, nejméně tříletá, silně ji ovlivňují podmínky vývoje. Často samičky z několika po sobě jdoucích pokolení kladou vajíčka do stejného dřeva. Mladé larvy žerou převážně v bělovém dřevě a teprve později vstupují do jádra. Druh přezimuje v larválním stadiu. Larva si před kuklením vyhlodá prostornou kukelní komůrku, obvykle nehluboko a šikmo k povrchu dřeva, někdy podélně a šikmá je jen výletová chodba. Nalezl jsem kukly také až 18 cm hluboko. Larva při vyhlodávání kukelní komůrky obvykle ponechává 1-3 mm silnou povrchovou vrstvu dřeva, někdy však vyhlodá i výletový otvor, který pak ucpe dlouhými třískami dřeva. Takto ucpané otvory jsou zvenku velmi dobře viditelné a jsou nejčastější, pokud je dřevo ještě pokryto kůrou. Večerní a noční druh přilétává i na světlo. Přes den jsou imága převážně schovaná, často i pod ležícím dřívím. Doba výskytu imág VII.-IX., nejčastěji od konce VII. do konce VIII. 

Živné rostliny - převážně Pinus, ale i Picea, Abies, Cedrus atlantica, Larix.

 

 

Callergates gaillardoti (Chevrolat, 1854)

                    

     

 

                            Ergates faber faber (Linnaeus, 1761)                                         CZ    Pinus

Pa CZ Pinus.JPGPb CZ Pinus.JPGPc CZ Pinus.JPG

Pd CZ Pinus.jpg       Pe CZ Pinus.jpg