Seznam publikovaných prací

 

        Sláma M. 1963: Nouvelles formes de Cerambycidae. Bull. Soc. Entom. Mulhouse, :55-58.

        Sláma M. 1965a: Contribution to the taxonomy of the longhorned beetle Gracilia minuta (F.) (syn.Gracilia albanica Csiki) and some notes on its bionomy (Coleoptera, Cerambycidae). Acta. ent. bohemoslov. , 62, 4:300-302. (odkaz)

        Sláma M. 1965b: Vzácné nálezy několika druhů tesaříků. Živa, 13(51), 6, příloha. (odkaz)

        Sláma M. 1966a: Několik nálezů vzácnějších druhů tesaříků v širším pražském okolí (Coleoptera, Cerambycidae). Zprávy Čs. spol. entomol. při ČSAV, 2, 1:10-13. (odkaz)

        Sláma M. 1966b: Neobvyklý výskyt tesaříka Saperda scalaris (L.) (Col.,Cerambycidae) u Neratovic, jeho bionomie a hosp.význam. Zprávy Čs. spol. entomol. při ČSAV, 2, 2:31-34. (odkaz)

        Sláma Sláma M. 1967: Cerambycidae (Coleoptera Vihorlatu, Poloninských Karpat a jejich předhoří - přehled mnou zjištěných druhů s poznámkami k jejich ekologii a bionomii. Ac. Rer. Natur. Mus. Nat. Slov., Bratislava, 13, 2:101-112. (odkaz)

        Sláma M. 1976: Několik kritických poznámek k údajům na lokalitních štítcích. Zprávy Čs. spol. entomol. při ČSAV, 12:101-103. (odkaz)

        Sláma M. 1980: Dodatek k Mašínově práci o tesařících v okolí Řevnic (Coleoptera Cerambycidae). Zprávy Čs. spol. entomol. při ČSAV, 16:53-55. (odkaz)

        Sláma M. 1982: Neue Arten und Unterarten von Cerambyciden aus Kreta [Coleoptera]. Reichenbachia Staatl. Mus. f. Tierk. Dresd., 20, 26:203 212. (odkaz)

        Sláma M. 1983a: Zpráva o entomologickém průzkumu CHKO Křivoklátsko. Coleoptera- Cerambycidae. Zpráva pro SÚPPOP Praha. (odkaz)

        Sláma M. 1983b: Zpráva o entomologickém průzkumu státní přírodní rezervace Úpor Cerambycidae (Coleoptera). Zpráva pro SÚPPOP Praha. (odkaz)

        Sláma M. 1985: Neue Arten von Cerambyciden aus Kreta (Coleoptera). Reichenbachia Staatl. Mus. f. Tierk. Dresd., 23, 5:17-22. (odkaz)

        Sláma M. 1986: New taxa of the genus Agapanthia from the Mediterranean region (Coleoptera, Cerambycidae). Acta. ent. bohemoslov., 83:465-472. (odkaz)

        Sláma M. 1987: Evodinellus borealis (Gyllenhal) - doložený nebo nový údaj o nálezu na území Československa (Coleoptera, Cerambycidae). Zprávy Čs. spol. entomol. při ČSAV, 23:91. (odkaz)

        Sláma M. 1987: K výskytu tesaříků Phytoecia rubropunctata (Goeze) a Agapanthia intermedia Ganglbauer v Československu. Zprávy Čs. spol. entomol. při ČSAV, 23:87-90.    Sláma M. 1987: Kůrovec hrozí. Nový směr, 2: 2+4. (odkaz)

        Sláma M. 1988: Nepodceňovat situaci. Kůrovec lýkožrout smrkový a tracheomykóza - nejnebezpečnější škůdci u StČSL v roce 1988. Nový směr, 6:1-2.    

        Sláma M. 1988: Zkušenosti s preventivním ošetřením atraktivní polomové hmoty vrtulníkem. Lesnická práce, 67, 5:202-204.

        Sláma M. 1990: O ochraně lesů poněkud jinak. Nový směr, 2:1. (odkaz)

        Sláma M. 1990: Použití stojících dubových lapáků při hromadném hynutí dubů. Lesnická práce, 69, 12:552-553.

        Sláma M. 1991: Seznam tesaříků Československa. Checklist of the Longhorned Beetles. Coleoptera, Cerambycidae. Vlastním nákladem, Praha.

        Sláma M. 1992: Chemické a jiné přípravky proti hmyzím škůdcům (Informace pro nové majitele lesů). Asi Lesnická práce, asi 1992-3.

        Sláma M. 1992: Katalog českých a slovenských tesaříků. In Heyrovský L. & Sláma M.: Tesaříkovití. Coleoptera, Cerambycidae. Nakladatelství Kabourek, Zlín, 347-367.

        Sláma M. 1993: Cerambycidae. In: Jelínek J.: Check-list of Czechoslovak Insects IV (Coleoptera). Seznam československých brouků. Folia Heyrovskyana, Suppl. 1, Praha.

        Sláma M. 1993a: K 100. výročí narození Dr. Leo Heyrovského. Živa, 4:189-190. (odkaz)

        Sláma M. 1993b: Odměnou zdravý les. Prevence a včasný odvoz napadeného dříví. Telegraf, 7. srpna 1993:11.

        Sláma M. 1993c: Zwei neue Taxa aus Griechenland-Purpuricenus graceus sp.n. und Brachyleptura maculicornis ondreji subsp.n. (Coleoptera,Cerambycidae). Folia Heyrovskyana, 1, 6:56-62. (odkaz)

        Sláma M. 1994a: O ochraně lesů trochu jinak. Lesnická práce, 73, 1:13-15. (odkaz)

        Sláma M. 1994b: Poučení z kůrovcové kalamity roku 1993. Les - Lesnická práce, 73, 5:4-5. (odkaz)

        Sláma M. 1994c. Purpuricenus graecus Sláma, 1993 – corrected original spelling of the specific name. Folia Heyrovskyana, 2(4): 56. (odkaz)

        Sláma M. 1996: Two new species of the genus Prionus (Coleoptera: Cerambycidae). Folia Heyrovskyana, 4(3): 75-82. (odkaz)

        Sláma M. 1997a: On the taxonomy of taxa related to Grammoptera auricollis Mulsant & Rey (Coleoptera, Cerambycidae). Lambillionea, XCVII, 4: 512-514. (odkaz)

        Sláma M. 1997b: Xylotrechus capricornis (Gebler, 1830) (Coleoptera: Cerambycidae) - gatunek nowy dla polskiej i czeskiej fauny. Xylotrechus capricornis (Gebler, 1830) (Col..:Ceram...)- new to the Polish and Czech fauna. Wiad. entomol., Poznaň, 16(2): 83-97. (odkaz)

        Sláma M. 1997c: Zvítězí na Šumavě kůrovec? Lesnická Práce, 76, 2: 70-72.

        Sláma M. E. F. 1998: Tesaříkovití - Cerambycidae České republiky a Slovenské republiky (Brouci - Coleoptera). Milan Sláma 1998, 384 pp.

        Sláma M. 1999a: Icosium tomentosum atticum Ganglbauer, 1882 (Coleoptera: Cerambycidae) - a new species for the fauna of the Caucasus. Russian Entomol. J. 8 (1): 13. (odkaz)

        Sláma M. 1999b: Kůrovec na Šumavě - nekonečný problém. Lesní ochr.služba VÚLHM Jíloviště - Strnady, sborník ref., 53-56. (odkaz)

        Sláma M. 2001: Purpuricenus renyvonae sp.n. vom Balkan (Coleoptera,: Cerambycidae). Biocosme Mésogéen, Nice, 17: 225-238, 2001 (2000). (odkaz)

        Sláma M. 2005:  Tetropium danilevskyi sp. n. (Coleoptera: Cerambycidae) from Asia. Les Cahiers Magellanes, 48: 1-4. (odkaz)

        Sláma M. 2006: Icones insectorum Europae centralis. Coleoptera, Cerambycidae. Folia Heyrovskyana, Series B, 4:1-40.

        Sláma M. 2010: Contribution to the recognition of Cerambycidae (Coleoptera), Biocosme mésogéen, Nice, 27(3): 74-86. (odkaz)

        Sláma M. 2011: Zvítězí na Šumavě holoseče, iluze nebo rozum? 11-16. In: Hofhanzl Č.: Šumava se všemi otazníky. Pelhřimov, 181 pp.

        Sláma M. 2015a: Descriptions of new taxa from Europe and Sauthwest Asia (Coleoptera: Cerambycidae). Humanity space International almanac, Moscow, 4(5): 1120-1133. (odkaz)

        Sláma M. 2015b: Redescriptions of two taxa (Coleoptera: Cerambycidae) introduced by M. Sláma (2015). Humanity space International almanac, Moscow, 4(5): 1118-1119. (odkaz)

        Sláma M. 2015c: Taxonomic remerks on some west-palaearctic longhorn Beatles (Coleoptera, Cerambycidae) and description of a new subspecies. Biocosme mésogéen, Nice, 32(1-2): 33-50. (odkaz)

        Sláma M. 2017: Descriptions of two new species in the genus Agapanthia (Coleoptera, Cerambycidae). Humanity space International almanac, Moscow, 6(1):61-68. (odkaz)

        Sláma M. 2017b: A contribution to the recognition of two Longicorn species Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 and Monochamus saltuarius (Gebler, 1830) (Coleoptera, Cerambycidae). Humanity space International almanac, Moscow, 6(5): 933-938. (odkaz)

        Sláma M. 2017c: Poznámky k výskytu čtyř druhů tesaříků ve střední Evropě. Entomofauna carpathica, 29(2): 58-62. (odkaz)

        Sláma M. 2019a:A description of two new subspecies of European Longhorn Beetles (Coleoptera, Cerambycidae). Humanity space International almanac, Moscow, 8(2): 208-214. (odkaz)

        Sláma M. 2019b: Cerambyx cerdo iranicus Heyrovský, 1951 and other subspecies of Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 (Coleoptera, Cerambycidae). Humanity space International almanac, Moskow,  8(2): 199-207. (odkaz)

        Sláma M. 2020a: A new species of the genus Tetrops Kirby, 1826 (Coleoptera: Cerambycidae, Lamiinae) from Bohemia. Humanity space International almanac, Moskow, 9(5): 571-576. (odkaz)

        Sláma M. 2020b: Tesaříci rodu Tetrops střední Evropy. Longhorn beetles of the genus Tetrops in central Europe. Entomofauna carpathica, 32(2): 12-18. (odkaz)

        Sláma M. 2020c: Vlaštovky a jiřičky. ČSO, BirdLife, Ptačí svět, 27(3):2. (odkaz)

       Sláma M. & Berger P. 2006: Contribution to the knowledge of the genus Nathrius Brethes, 1916, with the description of N. cypericus n. sp. from Cyprus (Coleoptera, Cerambycidae). Biocosme Mésogéen, Nice, 23(2): 55-65.    (odkaz)

        Sláma M. & Slámová J. 1995: Contribution to the recognition of Greek and Yugoslavian longicorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae). Biocosme Mésogéen, Nice, 12: 117-143, 1996 [1995]. (odkaz)

        Sláma M. & Sorli A.S. 2001: Contribución al reconomiento de Longicornios Espaňoles (Coleoptera: Cerambycidae). Biocosme Mésogéen, Nice, 17: 247-251, 2001 (2000). (odkaz)

       Novák V. & Sláma M. 1967: Zabrání preventivní postřik napadení neodkorněného dřeva kůrovci ? Lesnická práce, 166-169.

        Novák V. & Sláma M. 1968: Pentalidol a Ipsotox v preventivní ochraně neodkorněného smrkového dřeva proti podkornímu a dřevokaznému hmyzu. Zprávy technicko-poradenské služby, Spolana, 25-34.

 

 

 

 

        www.cerambycidae-slama.cz