family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802

subfamily LAMIINAE Latreille, 1825

tribe Saperdini Mulsant, 1839

genus Stenostola Dejean, 1835

 

Stenostola dubia (Laicharting, 1784)

    aaa CZ.JPG     aab CZ.jpg      aba CZ.jpg      

Velikost 9-14 mm.

Bionomie. Vývoj v odumřelých větvích stojících stromů, slabších kmíncích, vývratech i ve dřevě (převážně větvích) ležícím na zemi, o průměru cca 2 – 12 cm. Larvy žerou spodní vrstvy lýka, později jsou chodby viditelné i v bělové části. Ke kuklení se zavrtávají do dřeva, kde si vyhlodají mělkou, obvykle hákovitou komůrku. Podmínkou je dostatečná vlhkost dřeva, po vyschnutí larvy hynou. Přezimuje v larválním stadiu. Doba vývoje jeden rok. Někdy se ve stejném dříví vyvíjí společně s druhem S. ferrea. – Imaga se vyskytují v V.-VI., výjimečně VII., převážně na listech.

Živné rostliny - Převážně Tilia, dále Salix caprea, Populus tremula, Quercus, Salix, Juglans, Corylus, Rhamnus, Alnus, Castanea, Ulmus.

 

 

Stenostola ferrea (Schrank 1776)

  aaa CZ.JPGaab CZ.JPG  aba CZ.jpg     abb CZ.JPG

Velikost 8-14 mm.

Bionomie. Zcela shodná se Stenostola dubia, někdy se vyvíjejí oba druhy společně. - Vývoj v odumřelých větvích stojících stromů, slabších kmíncích, vývratech i dřevu (převážně větvích) ležícím na zemi, o průměru cca 2 – 12 cm. Larvy žerou ve spodních vrstvách lýka, později jsou chodby viditelné i v bělové části. Ke kuklení se zavrtávají do dřeva, kde si vyhlodají mělkou, obvykle hákovitou komůrku. Podmínkou je dostatečná vlhkost dřeva, po vyschnutí larvy hynou. Přezimuje v larválním stadiu. Generace jednoletá až dvouletá. – Imaga se vyskytují v V. – VI., výjimečně VII., převážně na listech.

Živné rostliny - Převážně Tilia, řídce Ulmus, Sorbus, Carpinus, Corylus, Juglans regia, Salix, Prunus, Pyrus, Fagus, Frangula alnus.

 

 

                                             Stenostola ferrea Schrank 1776             CZ     Tilia

Pa CZ Tilia.JPG

Pc CZ Tilia.JPG

Pd CZ Tilia.JPG

Pe CZ Tilia.JPG

Pf CZ Tilia.JPG

 

                                            Stenostola dubia Laicharting, 1784

Pa CZ ......JPG

Pb CZ .....JPGPc CZ .....JPGPd CZ .....JPG