family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802

subfamily LAMIINAE Latreille, 1825

tribe Acanthoderini J. Thomson, 1860

genus Oplosia Mulsant, 1863

Oplosia cinerea (Mulsant, 1839)

 

1ab CZ.jpg 2af CZ.jpg5EAA_5516.JPG6ad CZ.jpg 7ae CZ.jpg

Velikost 7-12 mm.

Bionomie. Smíšené listnaté lesy, stromořadí kolem cest, solitérní stromy apod. Vývoj pod kůrou a v kůře odumřelých větví stojících stromů, napadá i stromy vyvrácené. Dává přednost větvím o síle cca 4 – 8 cm, ale také 3 – 20 cm. Za dobu vývoje bývá dřevo již značně zetlelé. Kuklí se obvykle v kůře, je-li kůra slabá, larva vyhlodá kukelní komůrku mělce ve dřevě. Často v ulomených větvích ležících na zemi, není jisté, zda i do těchto větví samičky kladou vajíčka, nebo se jedná o větve ulomené až po vykladení. Doba vývoje dva roky. Kemner (1922) uvádí jednoletý. Přezimuje jako larva. - Imaga se vyskytují od V. do VIII., maximum výskytu VI.

Živné rostliny - Zjistil jsem pouze Tilia; bývá udáván též Corylus, Fagus, Sorbus, Salix, Populus, Fraxinus, Quercus.