family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802

subfamily LAMIINAE Latreille, 1825

tribe Mesosini Mulsant, 1839

genus Mesosa Latreille, 1829

 

Mesosa curculionoides (Linnaeus, 1761)

subgenus Mesosa Latreille, 1829

 

 

                         CZ

                         GR

                  CZ

                       CZ

                   CZ

                    GR

 

Velikost 10-17 mm.

Bionomie. Listnaté lesy, parky, stromořadí. Samičky vyhledávají ke kladení odumírající stojící nebo čerstvé odřezané dříví. Larvy se vyvíjejí pod kůrou silnějších větví i slabších kmenů, kde vyžírají poměrně široké nepravidelné chodby. Je-li na dřevu silná kůra, larvy si v ní obvykle vyhlodají kukelní komůrku, nebo se kuklí v komůrce mělce vyhloubené do běli a kůry. Méně často při slabé kůře se larvy zavrtávají do dřeva a udělají si kukelní komůrku mělce pod jeho povrchem. Demelt (1966) uvádí, že lýko při žíru larev není zasaženo, což při slabší kůře nemohu potvrdit. Doba vývoje se udává 2 – 3 letá. Kudla (1966) uvádí přezimování ve stadiu larev, kukel i imag, podobně též Heyrovský (1955). - Výskyt imag se udává V.-IX. (někdy již koncem IV.), tento údaj je možná ovlivněn i nálezy v kukelních komůrkách. Imaga jsem nalézal od VI. do VII., obvykle na odumírajících větvích, hromadách klestu i na rovnaném dříví.

Živné rostliny - Tilia, Quercus, Ulmus, Platanus, Juglans, Fraxinus, Viscum lajm, Robinia, dále se uvádějí Castanea, Fagus, Ficus, Acer, Carpinus, Populus, Alnus, Salix aj.

 

 

 

Mesosa nebulosa (Fabricius, 1781)

subgenus Aplocnemia Stephens, 1831

 

               

  1 aae CZ.JPG1A aaa CZ.JPG2 aad CZ.jpgaac CZ.JPGabb CZ.jpgabc CZ.JPGabd CZ.jpg

Velikost 9-15 mm.

Bionomie. Jako předchozí druh, listnaté dřeviny v lesích i parcích. Vývoj v odumřelém dřevě především větví stojících stromů. Za dobu vývoje bývá dřevo již ve značném stupni rozkladu. Larvy žerou pod kůrou a obvykle později vstupují do dřeva, kde pokračují v žíru. Kukelní komůrka je blízko povrchu dřeva. Někdy zakluklení proběhne též v silnější kůře. Podle Demelta (1966) se kuklí v VII.-VIII., imaga přezimují a vylézají časně na jaře, doba vývoje 2-3 roky. - Imaga se mimo dřevo vyskytují od jara do VII. převážně na schnoucích větvích na stromech, hromadách klestu, rovnaném dříví.

Živné rostliny - Quercus, Juglans, Prunus, Loranthus, Acer, Corylus, Salix caprea, Alnus, Betula, Carpinus, ,Castanea, Fagus, Pyrus, Rhamnus, Salix, Morus, Ficus, Malus, Populus.

 

Mesosa myops Dalman, 1817

subgenus Mesosa Latreille, 1829

 

 

aaa RUS.JPGaab RUS.jpgaad RUS.jpgaba RUS.JPGabb RUS.jpgabc RUS.JPG

Velikost 8-16 mm.

Bionomie. V Evropě severovýchodní druh. Bionomie podobná jako u předešlých druhů. Polyfágní na celé řadě listnatých dřevin. Doba vývoje se udává dvouletá. Imaga na těchto dřevinách.

 

                          Mesosa curculionoides Linnaeus, 1761          CZ    Quercus

Mesosa curculionoidesPb CZ Quercus.JPG

aac CZ dub.JPGPa CZ Quercus.JPG

 

 

                                 Mesosa nebulosa Fabricius, 1781      CZ    Quercus

Pa CZ Quercus.JPGPb CZ Quercus.JPGPc CZ Quercus.JPG

                                                            SK     Viscum na Quercus

Pd SK Quercus+Viscum.JPGPe SK Quercus+Viscum.JPG