family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802

subfamily LAMIINAE Latreille, 1825

tribe Exocentrini Pascoe, 1864

genus Exocentrus Dejean, 1835

 

Exocentrus adspersus Mulsant, 1846

2SKEAA_5151.JPG    4SKEAA_5153.JPG    5SKAEAA_5136.JPG    6aaf CZ.JPG   13SKEAA_5152.JPG    15SKEAA_5150.JPG   ab FR.JPG ac FR.JPG

 

Exocentrus adsperus z oblasti Grevena – Meteora.       Ssp. ??

1DSC_0857.JPG2ABC_1664.JPG3AAA_1039.JPG4ABC_1665.JPGAAA_1040.JPGABC_1476.JPG

Velikost 5-8 mm.

Bionomie. Listnaté lesy. Vývoj larev pod kůrou a ve dřevě především větví nebo stromků slabších průměrů cca 1-7 cm. Napadá větve stojících stromů, vývratů i na zemi ležící větve odřezané po těžbě. Larvy vyžírají především bělovou část, při silnějším napadení dřevo téměř rozežerou. Kuklí se ve dřevě v komůrce nepravidelného tvaru převážně těsně pod povrchem dřeva. Přezimování v larválním stadiu. Doba vývoje dva roky. Výletové otvory jsou široce oválného tvaru. - Imaga se vyskytují VI. – VIII., maximum od druhé poloviny VI. do poloviny VII. Převážně soumračný a noční druh přilétávající ina světlo, přes den imaga většinou sedí na spodní straně větví.

Živné rostliny. Především Quercus; udává se též Corylus, Betula, Alnus, Carpinus, Tilia, Corylus, Fagus, Castanea, Juglans.

 

Exocentrus punctipennis Mulsant & Guillebeau, 1856

1EAA_5157.JPG2EAA_5160.JPG3EAA_5159.JPG4EAA_5121a.jpg6EAA_5143.JPGaa CZ.jpgaac CZ.jpg  ab CZ.JPGac CZ.jpg

Velikost 3,5-7 mm.

Bionomie. Zejména původní lužní porosty. Vývoj larev pod kůrou a v povrchové vrstvě běle především slabších větví o průměru 1 – 3, méně často až 6 cm. Přezimuje v larválním stadiu, kuklí se v mělké šikmé komůrce ve dřevě, v domácích chovech se naprostá většina larev zakuklila přímo pod kůrou, v přírodě jsem zjistil kuklení pouze ve dřevě. Podle Demelta (1966) dvouletý vývoj. - Imaga se vyskytují od konce V. do VIII., maximum od druhé poloviny VI. do poloviny VII. Soumračný a noční druh, imaga přes den sedávají na spodní straně větví. Zřejmě jako zralostní žír jsem pozoroval okusování jemné kůry.

Živné rostliny. Téměř výhradně různé druhy Ulmus, spíše náhodně v Tilia; udává se též Quercus, Acer, Salix.

 

 

Exocentrus lusitanus (Linnaeus, 1767)

2EAA_5164.JPG6EAA_5146.JPG7EAA_5167.JPG    8EAA_5147.JPG 9EAA_5163.JPG    

Exocentrus jižní Čechy                       Exocentrus lusitanus        

Exemplář chycený v jižních Čechách. Má zcela jiné tečkování, hrubější. Jiný je také štít. Šedý toment krovek je pouze na příčné pásce a na konci krovek. Páska je mírně posunuta dozadu. Je to jen odlišný jedinec, nebo zatím neznámý taxon? Najdou se další kusy?

 Velikost 3,5-6 mm.

Bionomie. Smíšené listnaté lesy, parky, aleje. Vývoj larev podobně jako u předchozích druhů ve slabých větvích oslabených nebo odumírajících stromů o průměru cca 1-3 cm. Larvy vyžírají lýko, později vstupují často i do dřeva. Kuklí se v ploché komůrce různého tvaru ve dřevě, nebo mělce v běli. Napadá především spodní zastíněné přirozeně odumírající slabé větve, nebo větve odumírajících stromů. Často i ve větvičkách spadlých na zem, napadených zřejmě ještě před odlomením. Dle Demelta (1966) dvouletá generace. Imaga se vyskytují v V.-VII. na odumírajících větvích, ležícím dříví apod. Noční druh.

Živné rostliny. Vychoval jsem imaga pouze z Tilia; udává se též Corylus.

 

Exocentrus stierlini Ganglbauer, 1883

  aa CZ.jpg   ab CZ.jpgac RUS.JPG   ad CZ.jpg   ae EAA_7384a.jpg

Velikost 4-6 mm.

Bionomie. Není mi známa.

 

                                Exocentrus adspersus Mulsant, 1846                   CZ    Quercus

Pa CZ Quercus.JPGPb CZ Quercus.JPGPc CZ Quercus.JPG

Pd CZ Quercus.JPG

Pe CZ Quercus.JPG

 

                              Exocentrus punctipennis Mulsant & Guillebeau, 1856                 CZ    Ulmus

Pa CZ Ulmus.JPGPb CZ Ulmus.JPGPc CZ Ulmus.JPG

Pe CZ Ulmus.JPG

 

                                     Exocentrus lusitanus Linnaeus, 1767               CZ    Tilia

Pa CZ Tilia.JPG

Pb CZ Tilia.JPGPc CZ Tilia.JPG

Pd CZ Tilia.JPG

Pe CZ Tilia.JPG