family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802

subfamily CERAMBYCINAE Latreille, 1802

tribe Callidiini Kirby, 1837

genus Semanotus Mulsant, 1839

 

Semanotus undatus (Linnaeus, 1758)

aaa CZ.JPGaab CZ.jpgaac CZ.jpgaad SK.JPGaba CZ.JPGabb SK.jpgabc FR.JPGabd CZ.jpg

 

Velikost 7-14 mm.

Bionomie. Napadá především oslabené stromy, silnější větve a kmeny od 4 cm cca do 25 cm. Larva vyžírá pod kůrou poměrně široké chodby, ke kuklení vstupuje do dřeva a kuklí se v hákovité komůrce převážně 10-30 mm hluboko. Na Znojemsku a zřídka na Slovensku jsem zjistil vývoj na normálně rostlých stromech, na Nízkých Tatrách přednostně na horských pokroucených, svalovitých a smolných větvích a kmenech. Koncem léta se larvy zakuklují a líhnou se imaga, která přezimují v komůrkách. Dobu vývoje jsem zjistil jedno i dvouletou. Hron & Hanousek (1986) udávají podle domácího chovu jedno až tříletou, převážně dvouletou. - Imaga vylétají údajně brzy na jaře, venku jsem imago nikdy nenašel a podle údajů na lokalitních štítcích nelze zjistit dobu venkovního výskytu. V literatuře se udává IV.-VI.

Živné rostliny - Jehličnaté dřeviny Picea, uváděny jsou také Abies a Pinus.

Variabilita. Světlé pásky na krovkách se někdy rozšiřují, nebo bývají redukovány.

 

 

 

Semanotus russicus russicus (Fabricius, 1776)

 

   aab SK.JPG   aac SK.jpg  aba SK.JPG abc SK.JPG

 

Velikost 6-18 mm.

Bionomie. Bývalé lesostepní pastviny na vápencových podkladech, kde Juniperus byl téměř jedinou dřevinou, která se zde sama zmlazovala. Larvy se vyvíjejí pod kůrou silnějších větví a kmínků (3-7 cm, max. 14 cm). Často napadá i dolní části kmínků, takže vývoj larev pak probíhá také pod kůrou podzemní části i kořenů. Larvy vyžírají poměrně široké chodby v běli a kůře, které se při silnějším napadení postupně spojují, až kůra odpadává. Chodby jsou široké 7-10 mm, ucpané drtí s exkrementy. Kuklí se v hákovité komůrce různě hluboko ve dřevě. Doba vývoje podle domácích chovů jeden rok, ale podle přezimujících larev, zjištěných v přírodě i v domácím chovu je zřejmě i dvouletá. Samičky kladou vajíčka přednostně do oslabených větví, ale často i do zcela živých. Nalezl jsem víckrát na živých větvích již dobře rozvinuté nedokončené požerky zavalené rostoucím dřevem. Tentýž poznatek měl i Sobota. Kuklí se koncem léta a také se líhnou nová imaga, která přezimují ve dřevě. - Venkovní výskyt imag se udává již od III. (na Slovensku zřejmě IV.-V.). Imaga nenavštěvují květy.

Živné rostliny - Zjištěn pouze v Juniperus.

 

 

 

 Semanotus laurasii laurasii (P. H. Lucas, 1852)

 

          aEAA_4509A.jpg       EAA_4509.JPG

 

Semanotus laurasii corsicus Croisandeau, 1890

       EAA_7889.JPG

Bionomie velmi podobná Semanotus russicus Fabricius

 

                                              Semanotus undatus Linnaeus, 1758             SK Picea

            Velké chodby jsou od Callidium

Pa SK Picea.JPGPb SK Picea.JPG

 

 

                                                 Semanotus russicus russicus Fabricius, 1776                SK Juniperus

Pa GR Juniperus.JPG

Pb GR Juniperus.JPG

Pd SK Juniperus.JPG

Pe SK Juniperus.JPG

                                                                             Tento druh se vyvíjí I v podzemních částech Juniperus

Pc SK Juniperus.JPG

 

 

 

 

 

 

                                       Semanotus laurasii laurasii P. H. Lucas, 1852                 FR     Juniperus

aaa FR jalovec.JPGaab FR jalovec.JPGaac FR jalovec.JPGaad FR jalovec.JPG