family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802

subfamily CERAMBYCINAE Latreille, 1802

tribe Callidiini Kirby, 1837

genus Pyrrhidium Fairmaire, 1864

 

 

Pyrrhidium sanguineum Linnaeus, 1758

 

aaa CZ.jpg  aab CZ.JPG  aac CZ.jpg  aba CZ.JPG  abb CZ.jpg

 

Velikost 6-15 mm.

Bionomie. Listnaté, převážně dubové porosty různých věkových tříd. Vývoj pod kůrou větví i kmenů čerstvě odumřelých nebo pokácených listnatých dřevin. Napadá stojící i ležící především osluněný materiál různých dimenzí od 4 cm do značné tloušťky. Larva vyžírá pod kůrou nepravidelné chodby a ke kuklení si vyhlodá plochou širokou komůrku mělce v bělové vrstvě dřeva, s krátkou výletovou chodbou. Při silnější kůře se kuklí v ní, zřídka mezi kůrou a dřevem. Doba vývoje se udává dvouletá, ale mám mnohokráte ověřený pouze jednoletý vývoj na více lokalitách u nás. Přezimuje v larválním i kukelním stadiu, vzácně při velmi teplých podzimech se mohou vylíhnout nová imága již před zimou. Imága se převážně líhnou na jaře a patří k prvým jarním druhům. Za slunečného počasí a teplých večerů pobíhají po kůře. Výskyt III. (Gajdoš & Krumpál, 1982), IV. až vzácně VI. - VII. (5.7.1953 Slapy, Sláma), maximum konec IV. až počátek V.

Živné rostliny - Nalezl jsem ho pouze na Quercus, ale udává se také Fagus, Carpinus, Ulmus, Castanea, ovocné stromy.

 

 

 

                                                   CZ    Quercus

Pa CZ Quercus.jpg

Pb CZ Quercus.JPG

Pc CZ Quercus.JPG

Pd CZ Quercus.jpg        Pe CZ Quercus.JPG