family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802

subfamily CERAMBYCINAE Latreille, 1802

tribe Clytini Mulsant, 1839

genus Plagionotus Mulsant, 1842

 

Plagionotus arcuatus (Linnaeus, 1758)

aaa CZ.JPGaab CZ.jpgaac CZ.jpgaad CZ.jpgaae CZ.jpgaaf CZ.jpgaag CZ.jpgaba CZ.jpg

Velikost 8-20 mm.

Bionomie. Listnaté porosty, staré ovocné sady. Napadá odumírající a čerstvě vytěžené dřevo, slabé větve od 2 cm až po kmeny silné přes 100 cm.. Larva se vyvíjí pod kůrou a pro kuklení si vyhlodá hákovitou komůrku. Téměř vždy vstupní chodba je shodná s výletovou. Na Sorbus torminalis jsem našel vedle ucpané vstupní chodby většinu samostatných výletových chodeb. Kukelní komůrka je obvykle v hloubce 2-4 cm, vzácně 6-8 cm. Výjimečně se kuklí v silné kůře, nebo pod kůrou. Zimuje jako larva. Vývoj jsem zjistil téměř výhradně jednoletý, velmi malý počet malých a slabých larev pokračuje v žíru a kuklí se až druhým rokem. - Imaga se líhnou často již koncem IV. Venku se vyskytují V.-VII (koncem IV. jsem chytil více vyrojených imag na Pyrus – Praha Vypich). Maximum druhá polovina V. až počátek VI. Imaga na dříví, za teplého počasí pobíhají po kůře, část imag je skryta ve štěrbinách, nebo pod dřívím. Nejde na květy.

Živné rostliny - Převážně Quercus, nalezl jsem ho i v Pyrus a Sorbus torminalis Sr., v Řecku na Castanea; Populus, Robinia, Betula, Carpinus, Fagus, Salix caprea.

Variabilita. Žluté pásky na krovkách bývají redukovány, nebo se žluté zbarvení naopak rozšiřuje, až se některé pásky spojují..

 

 

Plagionotus detritus (Linnaeus, 1758)

aaa CZ.JPGaab CZ.jpgaac CZ.jpgaba CZ.jpgabc SK.jpgabd CZ.jpgabe CZ.jpg

 

Velikost 10-21 mm.

Bionomie. Listnaté lesy, stromořadí kolem cest a na hrázích starých rybníků, staré pastevní lesy. Vývoj larev pod kůrou kmenů i silných větví odumírajících, nebo čerstvě pokácených stromů. Dává přednost starým mohutným stromům se silnou hrubou kůrou. Larvy vyžírají chodby mezi kůrou a dřevem, před zakuklením si vyhlodávají hákovitou kukelní komůrku ve dřevě. Když je kůra silná, kuklí se v ní, zřídka přímo pod kůrou. Vývoj jednoletý, některé menší larvy se na jaře nekuklí a předrží do dalšího roku. To odpovídá částečně Demeltovi (1966), který uvádí dvouletý vývoj. - Imaga se vyskytují v VI. - VIII., maximum konec VI. a počátek VII. Převážně je možné je najít na spodní straně složeného dřeva, méně často pobíhající po dřevě. Tippmann (1952) pozoroval za tmy silné rojení imag, tento jev je častý i v našich zemích (Třeboňsko, Štúrovo). Imaga nejdou na květy.

Živné rostliny - Zejména Quercus, též Castanea (Řecko). Demelt (1966) zjistil velmi silné napadení Betula.

Variabilita. Žluté zbarvení pásek na krovkách se někdy rozšiřuje, až se pásky spojují. Někdy se mění základní zbarvení i chloupkování na bázi krovek. Vzácně jsou celá imaga šedě chloupkována.

 

 

                                                    Plagionotus arcuatus Linnaeus, 1758              CZ    Quercus

Pa CZ Quercus.JPGPb CZ Quercus.JPG                                                                                                                                                       Pc CZ Quercus.JPG                                         Pd CZ Quercus.JPG

                                Ph CZ Quercus.JPG

                                                                 CZ     Sorbus torminalis

Pe CZ Sorbus torminalis.JPG            Pf CZ Sorbus torminalis.JPGPg CZ Sorbus torminalis.JPG

 

                                         Plagionotus detritus Linnaeus, 1758                   CZ     Quercus

Pa CZ Quercus.JPGPb CZ Quercus.JPG