family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802

subfamily CERAMBYCINAE Latreille, 1802

tribe Obrium Mulsant, 1839

genus Obrium Dejean, 1821

 

Obrium brunneum (Fabricius, 1793)

aaa CZ.JPG aab CZ.jpg  aba.JPG    abb CZ.jpg

Velikost 4-7 mm.

Bionomie. Vývoj ve slabých odumírajících větvích a větvičkách jehličnatých stromů. Larva žere pod kůrou a kuklí se v komůrce mělce pod povrchem dřeva. Doba vývoje je pravděpodobně 1-2 letá.  Imága se vyskytují od V. do VIII., maximum výskytu je konec VI. a počátek VII. na květech, např. Apiaceae, Aruncus, Filipendula aj.

Živné rostliny - Především Picea a Abies. Je udáván i z Pinus a Larix.

 

 

Obrium cantharinum cantharinum (Linnaeus, 1767)

aaa CZ.jpgaab CZ.JPGaac CZ.JPGaba CZ.JPGabb CZ.JPGabc CZ.JPG

Velikost 5-10 mm.

Bionomie. Listnaté a smíšené lesy, remízy, místa s poškozovaným a samovolně obnovovaným lesním porostem, např. okraje lomů apod. Vývoj ve větvích nebo slabších kmíncích odumírajícího a odumřelého dřeva o průměru 0,5-17 cm. Larva vyžírá pod kůrou a v povrchové vrstvě běli chodbičky převážně podélného směru a pro kuklení si vyhlodává nehlubokou (do 10-15 mm) slabě hákovitou, často jen podpovrchovou komůrku, zřídka se kuklí i v silnější kůře. Doba vývoje se udává od jednoho roku do tří let. Spolehlivě jsem zjistil vývoj roční i dvouletý. Prvým rokem přezimuje obvykle larva pod kůrou nebo již v kukelní komůrce, druhý rok pouze v komůrce. Ze stejného kusu dřeva se v domácích podmínkách mohou líhnout imága i v dalších letech, protože se snadno vykladou zpět a pak již není možné zjistit přesnou dobu vývoje podle brouků vylézajících ze dřeva. Imága se vyskytují od konce V. do VII. Aktivní jsou převážně v noci a často přilétají na světlo. Pokud je mi známo, v našich podmínkách nenavštěvují květy.

Živné rostliny - Převážně Populus tremula, potom v Populus alba a méně často i v Populus nigra a dalších Populus. Dále se uvádějí dřeviny Quercus, Pyrus, Rosa, Betula, Malus.

 

 

                    Obrium cantharinum cantharinum Linnaeus, 1767              CZ   Populus tremula

Pa cz Populus.JPG

Pb CZ Populus.jpg

Pc CZ Populus.JPG

Pd CZ Populus.JPG

Pe CZ Populus.JPG