family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802

subfamily CERAMBYCINAE Latreille, 1802

tribe Callidiini Kirby, 1837

genus Lioderes L. Redtenbacher, 1848

 

Leioderes kollari L. Redtenbacher, 1848

       aaa CZ.JPGaab CZ.jpgaba CZ.JPGabb CZ.jpg

Velikost 6-15 mm.

Bionomie. Smíšené listnaté porosty nižších a středních poloh. Vývoj larev pod kůrou větví i slabších kmenů odumírajících stromů o průměru 3-20 cm, výjimečně silnějších. Stromy mohou být i silně zastíněné v porostu (Sláma 1966). Larvy vyhlodávají ploché chodby široké až 5-7 mm, ukončené před vstupem do dřeva obvykle širší vyhlodanou ploškou. Vstupní otvor do dřeva má velmi typický, miskovitě plochý, nálevkovitý tvar, pokračující šikmou chodbou do dřeva a nehlubokou kukelní komůrkou. Požerky bývají většinou jednotlivě rozmístěny, nalezl jsem však také 14 závrtů do dřeva na 1 dm2. Doba vývoje je obvykle dvouletá, méně často jednoletá. Přezimuje jako larva. - Imaga se vyskytují od V. do poloviny VII. Maximum konec V.-VI. Je nočním druhem, ale imaga se občas nacházejí i ve dne na květech, např. Crataegus, Rosa.

Živné rostliny - Vývoj jsem zjistil vždy pouze v Acer pseudoplatanus, larvy jsem úspěšně dochovával též v Acer platanoides. Acer campestre, Acer opulifolium Vill.; bývají uváděny také dřeviny Carpinus, Corylus, Ostrya, Quercus.

 

 

                                                                 CZ     Acer

Pa CZ Acer.JPGPb CZ  Acer.JPGPc CZ  Acer.JPGPd CZ  Acer.JPG

Pe CZ  Acer.JPGPf CZ  Acer.JPG