family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802

subfamily CERAMBYCINAE Latreille, 1802

tribe Graciliini Mulsant, 1839

genus Gracilia Audinet-serville, 1834

 

  Gracilia minuta (Fabricius, 1781)

     aaa CZ.JPGaab CZ.jpgaba CZ.jpgabb CZ.jpg

Velikost 11-21 mm.

Bionomie. Vývoj larev pod kůrou slabých větviček od průměru cca 3 mm. Vůbec není rozhodující, kolik let je dřevo (proutí) staré a zda je uloženo i v suchém prostředí. Na konci vývoje se larvy zavrtávají do dřeva, kde si vyhloubí krátkou kukelní komůrku rovnoběžnou s osou dřeva. Stejné dřevo je napadáno řadou generací dlouhá léta za sebou. Vývoj jsem zjistil dvouletý (Sláma, 1965), možná ve velmi suchém prostředí ještě delší, bývá však uváděn i jednoletý. Po víceletém opakovaném žíru se požerky spojují, až nastane úplné zničení dřeva. - Imaga se vyskytují podle podmínek, v jakých je napadený materiál uložený, obvykle od V. do VII, podle Demelta až do IX. Maximum výskytu je VI. - VII. Imaga sedí přitisknuta k napadenému proutí. Večerní a noční druh, přilétá i na světlo.

Živné rostliny - U nás zjištěn výhradně na Salix; Ceratonia, Castanea a Quercus, udává se též Rubus, Rosa, Betula, Salix, Quercus, Crataegus, Rhamnus.

 

                                        CZ    Salix

  Pa CZ Salix.jpg

         Obaly na skleněné nádoby zhotovené z vrbového proutí

Pb CZ Salix.jpg

Pc CZ Salix.jpg