family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802

subfamily CERAMBYCINAE Latreille, 1802

tribe Callidiini Kirby, 1837

genus Callidium Fabricius, 1775

 

Callidium aeneum aeneum (DeGeer, 1775)

subgenus Callidostola Reitter, 1913

aaa CZ.jpgaab CZ.JPGaac CZ.jpgaad CZ.JPGaae CZ.JPGaba CZ.jpgabb CZ.JPGabc CZ.jpgabd CZ.JPGabe CZ.jpg

Velikost 8-15 mm.

Bionomie. Jehličnaté lesy i na nepůvodních stanovištích. Vývoj pod kůrou větví i slabších kmenů oslabených nebo odumírajících jehličnatých dřevin. Průměr dřeva obvykle 3–10 cm, zřídka bývá dřevo slabší nebo silnější. Před vstupem do dřeva larva vyhlodá typický široký plochý požerek. Kuklí se ve dřevě v hloubce cca do 30 mm. Vývoj jsem zjistil jednoletý, uváděn bývá dvouletý. Při nedostatku vhodného dřeva se do stejného materiálu vylíhlé samičky vykladou opět. - Imaga se vyskytují v V.-VI., na horách až do VIII. na dříví nebo na odumírajících větvích. Spíše noční druh, poletující občas i ve dne.

Živné rostliny - Picea, Abies, Pinus, Larix, podle Demelta (1966) též v Juniperus (?) Udávají se též listnaté dřeviny Acer, Fagus, Quercus, ale není mi znám ani jeden spolehlivý nález.

Variabilita. Určitá variabilita je v odstínech kovově zeleného zbarvení krovek, které mohou být namodralé nebo až s odstínem do měděna.    

 

 

Callidium coriaceum Paykull, 1800

subgenus Palaeocallidium Plavilsthikov, 1940

aa SK.jpgab SK.jpgac FR.jpgad SK.jpgae SK.JPGaf FR.jpgag FR.jpgah FR.jpgai FR.jpgaj SK.jpgak CZ.jpgal SK.jpgala FR.JPGam PL.jpg

Velikost 8-15 mm.

Bionomie. Jehličnaté, převážně smrkové porosty na místech původního výskytu Picea. Larvy se vyvíjejí pod kůrou silnějších větví, nebo kmenů odumřelých jehličnatých stromů, zlomů, nebo ve zbytcích po těžbě. Před zavrtáním do dřeva larva vyžere různě velký plochý požerek. Ke kuklení si larva vyhlodá kukelní komůrku nehluboko ve dřevě, cca do 2-3 cm. Doba vývoje se udává dvouletá, podle mnou dochovaných imag je pravděpodobně i jednoletá. - Imaga se vyskytují od konce VI. do konce VIII., maximum je v VII. Vyskytují se na odumírajících stromech, větvích i na rovnaném dříví. Nejdou na květy. Převážně noční druh, ve dne občas přebíhající po dříví.

Živné rostliny - Jehličnaté dřeviny: Picea; udává se též Abies, Pinus, Larix.

Variabilita. Řadu zbarvení mohou mít kovově lesklé krovky, nazelenalé, namodralé, červenohnědé atd. Zřídka mohou být stehna červená.. 

 

 

Callidium violaceum (Linnaeus, 1758)

subgenus Callidium Fabricius, 1885

 

aaa CZ.jpgaab CZ.jpgaac CZ.jpgaad CZ.JPGaaf CZ.JPGaba CZ.jpgabb CZ.jpg

Velikost 8-17 mm.

Bionomie. Jehličnaté lesní porosty, remízy i místa s dřevem opracovaným člověkem, krovy a jehličnaté palivo. Obvyklý vývoj pod kůrou odumřelých jehličnatých dřevin, před zakuklením si larva vyhlodá ve dřevě kukelní komůrku. V případě nouze kladou samičky vajíčka do stejného materiálu po dlouhou řadu let, dokud je na něm kůra nebo jen její spodní blána, třeba i nepevně držící. Larvy pak žerou hned ve dřevě, které při opakovaném žíru mohou rozežrat tak, že vnitřní část dřeva obsahuje jen jemné drtiny se slabými děravými vrstvičkami dřeva. Rozežrané dřevo pak vzhledem připomíná žíry po Hylotrupes bajulus (L.) a často za něj podle požerků bývá tento druh zaměňován. Při opakovaném napadení neodkorněných prken bývá zejména bělová část zcela rozežraná a zůstane jen slabounká povrchová vrstvička dřeva. Vývoj za normálních podmínek v lese jednoletý, při napadení suchého dřeva (např. krovů, střešních prken) i tříletý (možná i víceletý), udává se obvykle dvouletý. Přezimuje jako larva. - Imaga se vyskytují od V.do VII. Spíše noční druh, poletující občas i ve dne. Na rovnaném dříví i na oslabených stromech, často v domácnostech na palivovém dříví.

Živné rostliny - Jehličnaté dřeviny Pinus, Picea, Abies, Larix; Quercus, Fagus, Alnus, Salix, Cerasus.

Variabilita. Velmi častá je variabilita v kovovém zbarvení krovek, obvykle jsou modré nebo fialové, ale mohou být nazelenalé, purpurově červené, měděné. Je uváděna i červenohnědá barva nohou.

 

 

Callidium cedri Peyerimhoff, 1918

subgenus Callidium Fabricius, 1885

 

 

        

 

Vývoj v Cedrus.

 

                                   Callidium aeneum aeneum (DeGeer, 1775)              CZ   Picea

Pa CZ Picea.JPG

Pb CZ Picea.JPG

                                                                    GR   Abies

Pc GR Abies.JPG

Pe GR Abies.JPG

                                                                      CZ   Picea

Pf CZ Picea.JPG

                 Pg CZ Picea.JPG

 

                                Callidium violaceum Linnaeus, 1758         CZ    Picea

  Pa CZ Picea.JPG

   Pb CZ Picea.JPG

      Pc CZ Picea.JPG

   Pd CZ Picea.JPG

        Pe CZ Picea.JPG

                              Pi CZ Picea.JPG

                                                              Požerek na okraji neodkorněného prkna

                 Pf CZ Picea.JPG

 

                                                               CZ    Pinus

                       Mnohaleté opakované žíry larev na neodkorněných podpěrách ve staré stodole.

                                        Typ požerků silně připomíná žíry Hylotrupes bajulus L.

 

Pg CZ Pinus.JPG                                                                                                                                                                                   Ph CZ Pinus.jpg

 

 

 

    

                                                  Callidium cedri Peyerimhoff, 1918       MAR    Cedrus

aaa MAR cedr.JPG

aab MAR cedr.JPG

aac MAR cedr.JPG

aad MAR cedr.JPG

aae MAR cedr.JPG