family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802

subfamily CERAMBYCINAE Latreille, 1802

tribe Callichromatini Swainson & Shuckard, 1840

genus Aromia Audinet-Serville, 1834

 

Aromia moschata Linnaeus, 1758

Aromia moschata moschata (Linnaeus, 1758)

aaa FR.JPGaaab F.jpgaab CZ.JPGaac FR.JPGaad FR.JPGaae FR.jpgaaf FR.jpg  aag Istria..jpgaah FR.jpgaai IT.jpgaaj FR.JPGaal F.jpgaan FR.jpg  

aba GR.jpgabaa F.JPGabb CZ..jpgabc F.JPGabca SK.jpgabcab CZ.JPGabd FR.JPG  abe GR .jpgabf FR.JPGabg FR.jpgabh FR.JPG

Velikost 13-35 mm.

Bionomie. Vrbové břehové porosty a lužní pastviny, lesy s vysokým zastoupením Salix caprea. Vývoj přednostně ve starých vrbách, dříve se převážně vyskytoval na stromech, u kterých byly často seřezávané větve. Larvy se vyvíjejí pod kůrou a ve zdravém, nebo zdánlivě zdravém dřevě silnějších kmenů stromů i slabých větví od tloušťky 2 cm (v tomto případě zejména Salix caprea). Podkorní chodby zasahují do povrchové vrstvy běli. Dává přednost stromům oslabeným po technickém poškození, např. seřezáváním větví, opakovaném napadení apod. Vývoj víceletý, pravděpodobně tříletý. Imaga se vyskytují od VI. do XI., nejčastěji VII.-VIII. Většinou jsou imaga na stromech, ze kterých se líhnou a kam opět kladou vajíčka, na kůře kmenů, na větvích i na listech. Uvádí se také na květech, ale na nich je tento výskyt podle mne velmi vzácný. Imaga jsou cítit pronikavou vůní, při početnějším výskytu se kolem napadených stromů šíří příjemná vůně na mnoho metrů daleko a často prozradí přítomné brouky ještě před jejich spatřením.

Živné rostliny - Různé druhy Salix a Salix caprea. Uvádí se též Alnus a Populus.

Variabilita. Velmi variabilní je barva krovek. Převážně bývá zelená, méně často měďově červená, purpurová, zelenomodrá, modrá, načernalá až celá černá. Často se vyskytují imaga se zrcadlově lesklým štítem bez hrbolků..

 

 

Aromia moschata ambrosiaca (Steven, 1809)

  TUR

                         PORT

                      ESP

                        ESP

                         IT

 

 

 

 

                                TUR

                                 TUR

                         ESP

                              TUR

                              IRAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aromia moschata cruenta Bogatschev, 1962

                     TADŽIKISTAN

                       TADŽIKISTAN

 

 

Aromia orientalis Plavilsthikov, 1932

JAP

                            JAP

                        KOREA

                       JAP             

 

 

 

 

 

 

Aromia bungii Faldermann, 1835

Tento druh byl zavlečen do Německa.

      

Velikost až 40 mm.

Původem čínský druh byl zavlečen do Evropy, např. do Německa a Itálie. V Číně je uváděn zejména v souvislosti se škodami na meruňkách a broskvoních (Prunus). V Evropě je zatím uvažováno jen o jeho možném rozšíření a škodách.

                                                        

 

 Aromia moschata moschata (Linnaeus, 1758)          CZ     Salix caprea

Pa CZ Salix caprea.JPG                                               Pb CZ Salix caprea.JPG

Pd CZ Salix caprea.JPG

Staré zavalené žíry na živém stromě

Pe CZ Salix caprea.JPG

Pc CZ Salix caprea.JPG