family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802

subfamily CERAMBYCINAE Latreille, 1802

tribe Purpuricenini J. Thomson, 1861

genus Anoplistes Audinet-Serville, 1834

 

 

Anoplistes balcanicus Sláma, 2010                  

                        I ASIAS balcanicus foto 2 a.jpg 

Tento druh jsem popsal podle jednoho kusu z Bulharska (Bulg. Rumelia, Plovdiv, 10.5.09, Rambousek.  Coll. Nat. Mus. Prague).  (= 10.5.1909, Rambousek lgt.). Uveřejnění vzbudilo poměrně značnou pozornost a stalo se jako obvykle předmětem kritiky některých entomologů. Když se mi uvedený exemplář dostal do rukou, snažil jsem se ho porovnat s jinými druhy Asias (Anoplistes) a došel jsem k názoru, že se jedná o nepopsaný druh. Stejného názoru byl i jeden přední evropský specialista na Cerambycidy. V literatuře bylo dříve uveřejněno několik nálezů Asias ephiphium (Steven & Dalman, 1817) z Bulharska, Rumunska a Albánie. Snažil jsem se prohlédnout si tyto kusy, ale vůbec se mi nepodařilo zjistit, kde jsou. Popis jsem provedl jen podle jednoho kusu, který byl chycen před více než 100 roky. Kdybych to byl neudělal, byl by ve sbírce nepozorován dodnes a nevzbudil by pozornost. (100 let = podobné jako při popisu Libanoclytus tommasoi Sama, Rapuzzi & Kairouz, 2010).

 

Od té doby byl uváděn také jako subspecie Anoplistes halodendri (Pallas, 1776). Dále jako synonymum (?) Asias halodendri ephippium (Steven & Dalman, 1817), což zcela jistě není (doporučuji porovnat foto). To mi nevadí, názory entomologů na zařazení některých druhů mohou být rozdílné, to bylo, je a bude. Otázkou je jen, které jsou správné. Z tohoto důvodu uvádím níže obrázky obou druhů.

Vadí mi ale, když se dočtu, že dřívější nálezy Asias na Balkáně „mohly být Purpuricenus globulicollis“ a že to co jsem popsal je „Asias halodendri ephippium with wrong label” (s nesprávným štítkem) !!!. Dr. František Rambousek byl podle Heyrovského spolehlivý entomolog a v Bulharsku sbíral. Toto imago je reálné, co to tedy je a odkud je ??? Předpokládám, že publikované nálezy (Asias) byly skutečné na základě nalezených imag, protože pochybuji, že by si je někdo vymyslel.

Popsaný A. balcanicus nemůže být subspecií těchto druhů, stačí porovnat odlišnou širší postavu, šířku štítu, poměr délky těla, délku tykadel atd.

 

Anoplistes ephiphium (Steven & Dalman, 1817)

  

 

Anoplistes halodendri (Pallas, 1776).