CERAMBYCIDAE - M. E. F. Sláma

Zpět na začátek

 

 

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802

subfamily LAMIINAE Latreille, 1825

 

tribe Lamiini Latreille, 1825

 

genus Morimus Brullé, 1832

 

Morimus funereus Mulsant, 1862     

V Katalogu (2010) je tento taxon veden jako subspecie Morimus ater. Nepovažuji tento názor za správný, protože není možné, aby se dva poddruhy vyskytovaly na rozlehlém území společně - od Itálie přes Chorvatsko a Albánii do Řecka.

1 aaa GR.JPG2 aab GR.jpg3 aac GR.JPG4 aad HU.jpg5 EAA_6622.JPG

   aba GR.JPGabb GR.jpgabc HU.JPG

Bionomie. V Mafarsku a jižní Evropě se vyskytuje v listnatých lesích, pastevních lesích se soliterními stromy, v parcích. Vývoj larev pod kůrou a ve dřevě různých dřevin. Vývoj pod kůrou a v odumřelém dřevě, čerstvých  pařezech, odumřelých částech stojících stromů, v neodkorněném dřevě ležícím na zemi. Našel jsem larvy také pod kůrou živých stromů na rozhraní s její odumřelou částí. Kuklí se ve dřevě. Vývoj víceletý. - Imága se vyskytují od časného jara do pozdního podzimu. Imága žijí velmi dlouhou dobu, v domácím prostředí úspěšně přezimují, pravděpodobně i v přírodě. Soumračný a noční druh, imága se nalézají ve dne převážně pod dřívím, na pařezech, u kořenů stromů, ale také lezou po dříví nebo po zemi. Imága v domácích chovech při zralostním a regeneračním žíru okusují mladou kůru čerstvých větviček, požírají i ovoce.

Živné rostliny - Polyfágní druh. Fagus, Carpinus, Quercus (vše Maďarsko), Populus, Castanea, Abies (vše Řecko); Ulmus (Bulharsko).

 

 

Morimus orientalis Reitter, 1894

   

 

  Morimus asper (Sulcer, 1776)

Morimus asper asper (Sulcer, 1776)

1 aaa GR.JPG 2 aab GR.JPG 3 aac GR.JPG   4 FR EAA_7129.JPG5 FR EAA_7130.JPG

7 aba GR.JPG8 abb GR.JPG9 abc GR.jpg9A EAA_7134.JPG9B FR EAA_7128.JPG

 

Morimus asper ganglbaueri Reitter, 1894

V Katalogu (2010) je tento taxon uveden jako synonymum. Dříve byl často veden jako druh nebo subspecie.

Imaga byla odlišována zejména značnou velikostí a kresbou.

EAA_7136.JPGEAA_7135.JPG

 

 

Morimus gabzdili Danilevsky, 2015

    Morimus gabzdili aX.jpg   Morimus gabzdili bX.jpg             

 Tento druh byl nalezen panem Gabzdilem na východním Slovensku a dodatečně popsán jako nový druh.

 Foto Gabzdil

 

 

Morimus gabzdili Danilevsky, 2015     (???)

                    Soči (Sochi)

                Gruzie (Cachati)

                    Gruzie (Svernik)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imaga nalezená v Soči a Gruzii (Svernik, Cachati), coll. Kybal. Jsou velmi podobná nově popsanému druhu Morimus gabzdili ze Slovenska. Je možné, že se jedná u imag ze Slovenska, Soči a Gruzie o stejný taxon M. gabzdili ???  Asi ano. Před léty bylo do bývalého Československa dováženo velké množství dřeva z Kavkazu (např. Juglans nigra) právě přes východní Slovensko, takže neúmyslnou introdukci nelze vyloučit a časově tomu také odpovídá početné namnožení. Původně jsem tato imaga uváděl jako Morimus verecundus. Tento druh je ale dosti odlišný, alespoň podle imag, která jsem hojně sbíral na Malém Kavkazu v Turecku a viděl z Íránu (a dalších importovaných prý také z Íránu).

 

 

Morimus prope gabzdili Danilevsky, 2015     (???  -  ???)

 

                                                         

Další imága, která jsou podobná Morimus gabzdili, nebo je to možná tento druh? Východně od Trabsonu nedaleko Gruzie, jsem sbíral asi 30 kusů odlišných imág bez světé kresby na krovkách, která uvádím níže pod názvem Morimus verecundus.

 

Morimus sp. – ssp.   ???

                

Další imága z rodu Morimus, která nevypadají ani jako Morimus gabzdili, ani jako Morimus verecundus a jsou odlišná od jiných pocházejících také z Íránu..

 

Morimus verecundus (Faldermann, 1836)