CERAMBYCIDAE - M. E. F. Sláma

Zpět na začátek

CERAMBYCIDAE - M. E. F. Sláma

Zpět na začátek

 

 

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802

subfamily CERAMBYCINAE Latreille, 1802

 

tribe Hesperophanini Mulsant, 1839

 

genus Trichoferus Wollaston, 1854

 

 

Trichoferus pallidus (Olivier, 1790)

aaa FR.JPGaab CZ.jpgaba FR.jpgabb FR.jpgabc CZ.JPG

Bionomie. Oblasti původního výskytu dubových porostů. Vývoj pod kůrou a v kůře odumírajících stromů, zejména silných větví starších Quercus. Kuklí se v kůře i pod kůrou. Protože se T. pallidus vyskytuje ve starých Quercus často napadených také Cerambyx cerdo, bývala jeho bionomie dávána do přímé souvislosti s tímto druhem, což byl omyl. Doba vývoje 2 letá, v laboratorních podmínkách i jednoletá. - Imága se vyskytují u nás od konce VI. do VIII. Noční a večerní druh. Imága za tmy na kůře, často společně s Plagionotus detritus a Cerambyx cerdo (podle Demelta, 1966 jen mezi 21. - 23. hodinou).

Živné rostliny - Zjištěn převážně na Quercus; v Řecku na Castanea sativa; uvádí se též Tilia aj.

 

 

Trichoferus griseus (Fabricius, 1792)

aaa TU.JPGaab TU.JPGaac GRK.JPGaba TU.jpgabb GRK.JPGabc ALG.JPG

Bionomie. Uvádím podle výskytu v jižních zemích. Žír larev probíhá v odumřelých slabších kmenech, kmíncích i větvích pod kůrou i ve dřevě o průměru 2-18 cm. Obvykle se v jednom materiálu vyvíjí řada generací za sebou, až je dřevo zcela rozežrané. Zřídka larvy žerou také ve dřevě bez kůry. Přezimuje v larválním stadiu. Vývoj dvouletý až víceletý, podle vlhkosti dřeva. - Imága se líhnou v jižní Evropě koncem VI., nebo v VII. Noční druh žijící velmi skrytě, pod kůrou, ve štěrbinách dřeva apod. Nenavštěvuje květy, přílétá na světlo. Často je zaměňován s jinými druhy rodu Trichoferus.

Živné rostliny - Převážně ve Ficus (Řecko, Tunis, Alžír); obvykle v Juglans regia a řídce v Quercus (Kréta); vychoval jsem ho též z Populus (Alžír); Glycyrrhiza glabra L. (Čechy). Dále bývá uváděn z Vitis, Morus, Pistacia, Ceratonia, Prunus, Pyrus, Lentiscus, Platanus, Rosa aj.

 

 

Trichoferus fasciculatus fasciculatus (Faldermann, 1837)

 

aaa FR.JPGaab FR.jpgaba FR.jpg

 

Trichoferus holosericeus (Rossi, 1790)

Údajně jde o stejný druh. Domnívám se, že pod názvem Trichoferus holosericeus se ve skutečnosti skrývá vice druhů, nebo nejméně poddruhů.

  aaa ALG.jpg  aae MAR.JPG  aba ALG.JPG  abd MAR.JPG  abe ESP.JPG

 

Trichoferus campestris (Faldermann, 1835)

          aaa TURKM.JPG       aba TURKM.JPG

 

Trichoferus bergeri Holzschuh, 1982                

1 EAA_6904.JPG2 EAA_6899.JPG3 EAA_6906.JPG4 EAA_6899A.jpg5 EAA_6901a.jpg6 EAA_6902a.jpg

 

 

             

Trichoferus berberidis Sama, 1994                

1 EAA_6910.JPG2 EAA_6910A.jpg3 EAA_6914AB.jpg5 EAA_6913AB.jpg6 EAA_6914.JPG8 EAA_6913.JPG

 

 

 

Trichoferus georgioui Sama & Makris, 2001

 

  1 EAA_6920A.jpg  2 EAA_6920.JPG  5 EAA_6919AB.jpg    EAA_6917.JPG

 

 

 

                       Trichoferus fasciculatus fasciculatus Faldermann, 1837          GR    Ficus

 

aaa GR Ficus.JPG

aab GR Ficus.JPG

 

 

 

                                  Trichoferus holosericeus Rossi, 1790           GRK     Ficus

aaa ...... Ficus.JPG

aab ...... Ficus.JPG

aaa Kréta Ficus.JPG

aab Kréta Ficus.JPG

aac Kréta Ficus.JPG

aad Kréta Ficus.JPG

                                                                        ESP      Ficus

aaa ESP Ficus.JPG

aab ESP Ficus.JPG

 

 

                                               Trichoferus bergeri Holzschuh, 1982                 GRK      Ficus

aaa Kréta Ficus.JPGaab Kréta Ficus.JPGaac Kréta Ficus.JPGaad Kréta Ficus.JPGaae Kréta Ficus.JPG

 

 

                               Trichoferus berberidis Sama, 1994                GRK     Berberis cretica

aaa Kréta dříšťál.JPGaab Kréta dříšťál.JPGaac Kréta dříšťál.JPGaad Kréta dříšťál.JPG