CERAMBYCIDAE - M. E. F. Sláma

Zpět na začátek

CERAMBYCIDAE - M. E. F. Sláma

Zpět na začátek

 

 

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802

subfamily CERAMBYCINAE Latreille, 1802

 

tribe Callidiini Kirby, 1837

 

genus Semanotus Mulsant, 1839

 

Semanotus undatus (Linnaeus, 1758)

Popis: aaa CZ.JPGPopis: aab CZ.jpgPopis: aac CZ.jpgPopis: aad SK.JPGPopis: aba CZ.JPGPopis: abb SK.jpgPopis: abc FR.JPGPopis: abd CZ.jpg

 

Bionomie. Napadá především oslabené stromy, silnější větve a kmeny od 4 cm cca do 25 cm. Larva vyžírá pod kůrou poměrně široké chodby, ke kuklení vstupuje do dřeva a kuklí se v hákovité komůrce převážně 10-30 mm hluboko. Na Znojemsku a zřídka na Slovensku jsem zjistil vývoj na normálně rostlých stromech, na Nízkých Tatrách přednostně na horských pokroucených, svalovitých a smolných větvích a kmenech. Koncem léta se larvy zakuklují a líhnou se imága, která přezimují v komůrkách. Dobu vývoje jsem zjistil jedno i dvouletou. Hron & Hanousek (1986) udávají podle domácího chovu jedno až tříletou, převážně dvouletou. - Imága vylétají údajně brzy na jaře, venku jsem imágo nikdy nenašel a podle údajů na lokalitních štítcích nelze zjistit dobu venkovního výskytu. V literatuře se udává IV.-VI.

Živné rostliny - Jehličnaté dřeviny Picea, uváděny jsou také Abies a Pinus.

 

 

 

Semanotus russicus russicus (Fabricius, 1776)

 

   Popis: aab SK.JPG   Popis: aac SK.jpg  Popis: aba SK.JPG Popis: abc SK.JPG

 

Bionomie. Bývalé lesostepní pastviny na vápencových podkladech, kde Juniperus byl téměř jedinou dřevinou, která se zde sama zmlazovala. Larvy se vyvíjejí pod kůrou silnějších větví a kmínků (3-7 cm, max. 14 cm). Často napadá i dolní části kmínků, takže vývoj larev pak probíhá také pod kůrou podzemní části i kořenů. Larvy vyžírají poměrně široké chodby v běli a kůře, které se při silnějším napadení postupně spojují, až kůra odpadává. Chodby jsou široké 7-10 mm, ucpané drtí s exkrementy. Kuklí se v hákovité komůrce různě hluboko ve dřevě. Doba vývoje podle domácích chovů jeden rok, ale podle přezimujících larev, zjištěných v přírodě i v domácím chovu je zřejmě i dvouletá. Samičky kladou vajíčka přednostně do oslabených větví, ale často i do zcela živých. Nalezl jsem vícekráte na živých větvích již dobře rozvinuté nedokončené požerky zavalené rostoucím dřevem. Tentýž poznatek měl i Sobota. Kuklí se koncem léta a také se líhnou nová imága, která přezimují ve dřevě. - Venkovní výskyt imág se udává již od III. (na Slovensku zřejmě IV.-V.). Imága nenavštěvují květy.

Živné rostliny - Zjištěn pouze v Juniperus.

 

 

 

 Semanotus laurasii laurasii (P. H. Lucas, 1852)

 

          Popis: aEAA_4509A.jpg       Popis: EAA_4509.JPG

 

Semanotus laurasii corsicus Croisandeau, 1890

       Popis: EAA_7889.JPG

Bionomie velmi podobná Semanotus russicus Fabricius

 

                                              Semanotus undatus Linnaeus, 1758             SK Picea

            Velké chodby jsou od Callidium

Popis: Pa SK Picea.JPGPopis: Pb SK Picea.JPG

 

 

                                                 Semanotus russicus russicus Fabricius, 1776                SK Juniperus

Popis: Pa GR Juniperus.JPG

Popis: Pb GR Juniperus.JPG

Popis: Pd SK Juniperus.JPG

Popis: Pe SK Juniperus.JPG

                                                                             Tento druh se vyvíjí I v podzemních částech Juniperus

Popis: Pc SK Juniperus.JPG

 

 

 

 

 

 

                                       Semanotus laurasii laurasii P. H. Lucas, 1852                 FR     Juniperus

Popis: aaa FR jalovec.JPGPopis: aab FR jalovec.JPGPopis: aac FR jalovec.JPGPopis: aad FR jalovec.JPG