CERAMBYCIDAE - M. E. F. Sláma

Zpět na začátek

CERAMBYCIDAE - M. E. F. Sláma

Zpět na začátek

 

 

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802

subfamily CERAMBYCINAE Latreille, 1802

 

tribe Callidiini Kirby, 1837

 

genus Lioderes L. Redtenbacher, 1848

 

Leioderes kollari L. Redtenbacher, 1848

       aaa CZ.JPGaab CZ.jpgaba CZ.JPGabb CZ.jpg

Bionomie. Smíšené listnaté porosty nižších a středních poloh. Vývoj larev pod kůrou větví i slabších kmenů odumírajících stromů o průměru 3-20 cm, výjimečně silnějších. Stromy mohou být i silně zastíněné v porostu (Sláma 1966). Larvy vyhlodávají ploché chodby široké až 5-7 mm, ukončené před vstupem do dřeva obvykle širší vyhlodanou ploškou. Vstupní otvor do dřeva má velmi typický, miskovitě plochý, nálevkovitý tvar, pokračující šikmou chodbou do dřeva a nehlubokou kukelní komůrkou. Požerky bývají většinou jednotlivě rozmístěny, nalezl jsem však také 14 závrtů do dřeva na 1 dm2. Doba vývoje je obvykle dvouletá, méně často jednoletá. Přezimuje jako larva. - Imága se vyskytují od V. do poloviny VII. Maximum konec V.-VI. Je nočním druhem, ale imága se občas nacházejí i ve dne na květech, např. Crataegus, Rosa.

Živné rostliny - Vývoj jsem zjistil vždy pouze v Acer pseudoplatanus, larvy jsem úspěšně dochovával též v Acer platanoides. Acer campestre, Acer opulifolium Vill.; bývají uváděny také dřeviny Carpinus, Corylus, Ostrya, Quercus.

 

 

                                                                 CZ     Acer

Pa CZ Acer.JPGPb CZ  Acer.JPGPc CZ  Acer.JPGPd CZ  Acer.JPG

Pe CZ  Acer.JPGPf CZ  Acer.JPG