CERAMBYCIDAE - M. E. F. Sláma

Zpět na začátek

CERAMBYCIDAE - M. E. F. Sláma

Zpět na začátek

 

 

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802

subfamily SPONDYLIDINAE Audinet-Serville, 1832

 

tribe Tetropiini Seilitz, 1891

 

genus Tetropium Kirby, 1837

 

Tetropium castaneum (Linnaeus, 1758)

aaa CZ.jpgaab CZ.jpgaac CZ.jpgaad CZ.jpgaae CZ.jpgaaf CZ.jpgaba CZ.JPGabb CZ.jpgabc CZ.jpgabd CZ.jpg

 

Bionomie. Vývoj pod kůrou oslabených stromů, vývratů, zlomů, v pokáceném dřevě apod. Na stojících stromech se napadení obvykle soustřefuje do dolní části kmene se silnější kůrou. Ležící dřevo, zejména umístěné v zastíněném a vlhčím prostředí, napadá bez ohledu na sílu kůry. Larva vyžírá chodby pod kůrou a před zakuklením si vyhlodá ve dřevě v hloubce obvykle 2-4 cm hluboko chodbu hákovitého tvaru, která se na konci rozšiřuje v kukelní komůrku. Zde se larva otáčí a vylíhlé imágo vyleze stejnou chodbou ven a prokouše si pouze výletový otvor v kůře. Při silnější kůře si část larev udělá kukelní komůrku v kůře, méně často se kuklí mezi kůrou a dřevem. Kukelní komůrky bývají většinou 2-3 cm hluboko, někdy až 7 cm. Vývoj jednoletý, často i dvouletý. Přezimuje v larválním stadiu. - Imága se vyskytují od V. do VIII., maximum od konce V. do poloviny VI., na horách od konce VI. do poloviny VII. Především večerní a noční druh. Přes den je ukrytý např. pod dřívím, v rovnaném dříví i na skládkách, pod šupinami kůry stojících stromů apod., ale občas pobíhá po dřevě, nebo i létá.

Živné rostliny - Vývoj jsem zjistil výhradně v Picea.

 

 

Tetropium gabrieli Weise, 1905

aaa CZ.jpgaab CZ.jpgaac CZ.jpgaad CZ.jpgaba CZ.jpgabb CZ.jpgabc CZ.jpgabd CZ.jpg

Bionomie. Velmi podobná předchozímu druhu. Kukelní komůrky jsou pouze v běli a jsou uloženy méně hluboko ve dřevě a při silnější borce se v ní může i většina imág kuklit. Mají-li samičky při kladení vajíček možnost výběru, dávají přednost místům se silnější kůrou. Doba vývoje jeden rok.  Část larev se však kuklí někdy později a brouci se objevují až v létě. - Výskyt imág od V. do VII., nejčastěji od konce V. do druhé dekády VI. Rovněž převážně soumračný až noční druh.

Živné rostliny - Vývoj spolehlivě zjištěn pouze v Larix

 

 

Tetropium fuscum (Fabricius, 1787)

 

Tetropium fuscum fuscum (Fabricius, 1787)

aaa CZ.jpgaab CZ.JPGaac CZ.jpgaad CZ.JPGaag CZ.jpgaah CZ.jpgaai CZ.jpgaal CZ.jpgaba CZ.jpgabb CZ.jpgabc CZ.jpg

 

Tetropium fuscum lapponicum Sláma 2015

aae FIN.JPGaaf FIN.jpgabd FIN.jpgabe FIN.jpg  

Bionomie. Vývoj je velmi podobný jako u T. castaneum, často oba druhy žijí společně. U stojících stromů napadá spíše dolní části s hrubou kůrou. Larvy žijí pod kůrou a kuklí se převážně v hákovitých komůrkách ve dřevě. V horských podmínkách vystupuje až po stromovou hranici a dává přednost křivě rostoucím stromům, např. po deformaci sněhem apod., s hrubou silnější kůrou, ve které se pak často kuklí.  V severní Evropě se vyskytuje až po hranici výskytu Picea společně s T. castaneum a T. aquilonium Plavilstshikov, 1940 (Finsko, Sláma lgt.). Vývoj jednoletý, v horách často dvouletý, na severu Evropy dvouletý. - Výskyt imág v V.-VII., maximum v VI., na horách v VII. na stojících odumírajících stromech, dříví, pařezech apod. Převážně soumračný až noční druh.

Živné rostliny - Zjistil jsem vývoj výhradně v Picea; udává se též Abies, Pinus i Larix.

 

Tetropium aquilonium Plavilsthikov, 1940

            aaa FIN.jpg

Ve Finsku jsem zjistil vývoj v Picea.

 

                             Tetropium castaneum (Linnaeus, 1758)              CZ    Picea

 

Pa CZ Picea.JPG

Pb CZ Picea.JPG

Pc CZ Picea.JPG

Pd CZ Picea.JPG

Pe CZ Picea.jpg           Pg CZ Picea.JPG

Ph CZ Picea.JPG

Pf CZ Picea.JPG

 

                              Tetropium gabrieli Weise, 1905                   CZ    Larix

 

   Pb CZ Larix.JPG

        Pa CZ Larix.JPG

                 Pc CZ Larix.JPG

                Pd CZ Larix.JPG

           Pe CZ Larix.JPG

Pf CZ Larix.JPGPg CZ Larix.JPG