CERAMBYCIDAE - M. E. F. Sláma

Zpět na začátek

 

 

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802

subfamily LEPTURINAE Latereille, 1802

 

tribe Lepturini Latreille, 1802

 

genus Stenurella Villiers, 1974

 

Stenurella bifasciata (F. Müller, 1776)

subgenus Priscostenurella Özdikmen, 2013

 

Stenurella bifasciata bifasciata (F. Müller, 1776)

1aaa CZ.jpg2aad FR.JPG3aba CZ.jpg4EAA_6318.JPG5EAA_6322.JPG6EAA_6319.JPG9abf CZ.JPGabe CZ.jpg abi FR.JPGabj FR.JPG

Stenurella bifasciata nigrosuturalis (Reitter, 1895)

aaa Syrie.jpgaac Syrie.JPGaba Syrie.jpgabb Syrie.jpg

Bionomie. Není dobře známa. Vývoj larev probíhá v hnijícím i pevném dřevě v přízemní části. V tomto dřevě se údajně také kuklí. - Imága se vyskytují v VI. – IX., maximum v VI. – VII. na různých květech.

Živné rostliny - Čerepanov (1979) uvádí vývoj v Pinus, larvy vychoval též v Betula a Abies. Udává se též Spartium, Ficus, Rosa.

 

 

 

Stenurella septempunctata (Fabricius, 1792)

subgenus Priscostenurella Özdikmen, 2013

 

Stenurella septempunctata septempunctata (Fabricius, 1792)

  009EAA_5078B.jpg007EAA_6276.JPG 006 GR.jpg008EAA_6275A.jpg016 SK.JPG001 SK.JPG012EAA_6271.JPG19 SK.jpg011 GR.JPG20 GR.jpg  010 EAA_6272a.jpg005 GR.jpg    003 SK.JPG    002 CR.JPG   004 CR.JPG

Stenurella septempunctata latenigra (Pic, 1915)

 02 BG.JPG 03 BG.JPG 04 BG.JPG

Bionomie. Larvy ve spadlých shnilých větvích, vývoj nejméně dvouletý. - Imága se vyskytují od VI. do VIII., maximum výskytu je v VI. do počátku VII. na různých květech.

Živné rostliny - Corylus, Carpinus.

 

 

Stenurella melanura (Linnaeus, 1758)       

subgenus Stenurella Villiers, 1974

1EAA_6328.JPG   2aaa CZ.jpg   3aac CZ.jpg4abb CZ.jpg  7abb CZ.JPG    8abc CZ.jpg

Dříve jsem následující imága uváděl jako Stenurella sennii Sama, 2002, nyní jsou synonymem od Stenurella melanura (Linnaeus, 1758)       

aaa FR.jpg     aab FR.jpg     aac FR.jpg   aad FR.JPGaba FR.jpg  abb FR.jpg    abc FR.jpg  abd FR.JPG abe FR.jpg

Bionomie. Vychoval jsem imága z odumřelého dřeva nadzemní části kmínku (do 1 m) o průměru 6 cm, cca 3 – 4 roky po jeho úhynu. Mehl (1989) zjistil několikrát převážně dvouletý vývoj ve velmi vlhkém odumírajícím dřevě. Podle Šváchy (1988) larvy žijí v mrtvém hnijícím a vlhkém dřevě obvykle menšího průměru, které je částečně uloženo v půdě, dále ve spadlých větvích, mělce uložených kořenech apod. Kuklí se ve dřevě. Vývoj larev dvouletý. - Imága se vyskytují od konce V. do IX., maximum v VI. – VII. především na různých květech.

Živné rostliny - Quercus; Salix, Crataegus, Picea, Pinus, Juniperus; Abies, Pinus; Acer, Fagus, Cytisus.

 

Stenurella nigra Linnaeus, 1758

subgenus Nigrostenurella Özdikmen, 2013

aaa GR.jpg  aab GR.jpg  aba GR.JPG  abb GR.jpg

Bionomie. Vávra vychoval tento druh ze suchého kmínku Frangula. Švácha uvádí, že larvy žijí ve vysoce prohnilém, obvykle relativně suchém dřevě, v suchých větvích, tenkých kmíncích atd., neležících na zemi (protože ty jsou pravděpodobně příliš vlhké). Larvy se kuklí ve dřevě. Vývoj je nejméně dvouletý. - Imága se vyskytují v V. – VIII., maximum výskytu je VI. – VII., na různých květech.

Živné rostliny Frangula, Quercus, Carpinus, Ulmus, Corylus, Betula.