CERAMBYCIDAE - M. E. F. Sláma

Zpět na začátek

CERAMBYCIDAE - M. E. F. Sláma

Zpět na začátek

 

 

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802

subfamily LEPTURINAE Latereille, 1802

 

tribe Rhamnusiini Danilevsky, 1997

 

genus Rhamnusium Latreille, 1829

 

Rhamnusium bicolor Schrank, 1781

Rhamnusium bicolor bicolor (Schrank, 1781)

Popis: aaa CZ.jpgPopis: aaaa CZ.jpgPopis: aac FR.jpgPopis: aad CZ.jpgPopis: aae CZ.JPGPopis: aaea CZ.jpgPopis: aaf CZ.jpgPopis: aag CZ.jpgPopis: aaga CZ.jpgPopis: aba CZ.JPGPopis: abaa CZ.jpgPopis: abb FR.jpgPopis: abbc CZ.jpgPopis: abc CZ.jpgPopis: abd CZ.jpg

Výskyt modrých samečků je lokální, převážně se vyskytují pouze žlutě zbarvení. Známý německý entomolog Günther Schmidt se kdysi písemně dotazoval Heyrovského a mně, zda jsme vůbec někdy viděli modrého samce. On sám ho nikdy neviděl a ani Heyrovský ho ve sbírce neměl. Velmi vzácně se vyskytují brouci s černým koncem krovek, nebo s červenými rameny.

 

Bionomie. Výskyt tohoto druhu je nejčastější v starších poškozených stromech alejí, parků, břehových porostů apod. Vývoj ve zcela odumřelém dřevě téměř výhradně ještě živých stromů, v odumřelém dřevě dutin, místech na kmenech zbavených před léty kůry (“lysinách”) apod., spíše umístěných v dolní části stromů do 2 - 4 m, řidčeji výše. U R. bicolor graecum jsem zjistil vývoj larev ve velkém počtu též v pařezu (Peloponés). Dřevo musí mít značnou vlhkost, na pohled vypadá zřetelně mokré. Po odumření celého kmene, nebo po jeho pokácení strom vysychá a larvy hynou. Vývoj larev pravděpodobně tříletý. Larvy si před zakuklením udělají kukelní komůrku vystlanou třískami dřeva. Často larva vyhlodá i kulatý výletový otvor, který ucpe rovněž těmito třískami. – Imága se vyskytují na Slovensku již v druhé polovině V., v Českých zemích od počátku VI. Maximum výskytu je v Čechách kolem poloviny VI. Začátkem VII. se nacházejí brouci již pouze výjimečně. Imága jsou přes den skryta v dutinách, nebo při okrajích “lysin” na kmenech a vylézají teprve k večeru. Na květech jsem je nikdy nenalezl.

Živné rostliny - Nejčastěji Populus, Ulmus, Aesculus, dále Salix, Juglans, Tilia; Fagus; udává se též Acer, Prunus, Castanea, Quercus.

 

 

Rhamnusium bicolor graecum Schaufuss, 1862

Ve svém článku z roku 1995 jsem s popisem uvedl, že se v Řecku asi vyskytují dvě odlišné formy (nebo subspecie?). Jedna na “pevninském”, druhá na Peloponnésu.

Popis: aaa GR.JPGPopis: aab GR.JPGPopis: aac GR.jpgPopis: aad GR.JPGPopis: aae GR.JPGPopis: aaf GR.jpgPopis: aag GR.jpgPopis: aah GR.jpgPopis: aai GR.JPGPopis: aba GR.JPGPopis: abb GR.JPGPopis: abc GR.JPGPopis: abd GR.jpgPopis: abe GR.JPG

 

Rhamnusium bicolor  juglandis Fairmaire, 1866         (nevím, zda determinace je správná)

      Popis: EAA_3860 X.jpg

Rhamnusium bicolor testaceipenne Pic, 1897         (nevím, zda determinace je správná)

 

    Popis: EAA_3861 XX.jpg

                         Rhamnusium bicolor bicolor (Schrank, 1781)         CZ    Populus

                   Popis: Pa CZ Populus.JPG

 

      Popis: Pb CZ Populus.JPG

 

      Popis: Pc CZ Populus.JPG

 

 

                                        Rhamnusium bicolor graecum Schaufuss, 1862               GR   Populus     

Popis: D:\Milan\Pictures\AA Hmyz\BROUCI  POŽERKY - UPRAVENÉ\g  druhy mimo území ČESKA\Rhamnusium bicolor graecum\aac GR moruše.JPG    Popis: D:\Milan\Pictures\AA Hmyz\BROUCI  POŽERKY - UPRAVENÉ\g  druhy mimo území ČESKA\Rhamnusium bicolor graecum\aab GR moruše.JPG

                                                                               GR   Morus      Rhamnusium bicolor graecum

 

Popis: D:\Milan\Pictures\AA Hmyz\BROUCI  POŽERKY - UPRAVENÉ\g  druhy mimo území ČESKA\Rhamnusium bicolor graecum\aaa GR moruše.JPG     Popis: D:\Milan\Pictures\AA Hmyz\BROUCI  POŽERKY - UPRAVENÉ\g  druhy mimo území ČESKA\Rhamnusium bicolor graecum\aad GR moruše.JPG