CERAMBYCIDAE - M. E. F. Sláma

Zpět na začátek

CERAMBYCIDAE - M. E. F. Sláma

Zpět na začátek

 

 

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802

subfamily LEPTURINAE Latereille, 1802

 

tribe Lepturini Latreille, 1802

 

genus Nivellia Mulsant, 1863

 

Nivellia sanguinosa (Gyllenhal, 1827)

aaa SK.JPGaab SK.jpgaba SK.JPGabc SK.jpg

Bionomie. Okraje listnatých porostů, povodí potoků, lesní loučky. Podle Čerepanova (1979) klade samička vajíčka do mrtvých větví (3-4 cm) a do kmínků. Vylíhlé larvy žijí nejprve pod kůrou a později vstupují do dřeva. Larva před kuklením připraví výletový otvor, který ucpe drtinami. Přezimuje v larválním stadiu. Doba vývoje dvouletá. – Imága se vyskytují od poloviny V. do počátku VIII., maximum prvé dvě dekády VI. na květech, zejména Apiaceae. Při rojení 8.6.1973 v Margecanech na omezené lokalitě byl tento druh velmi hojný (sta kusů), po dvou dnech za stejného počasí jsem tam viděl už jen jednotlivé kusy.

Živné rostliny - Salix, Padus, Alnus, Corylus, Acer, Carpinus, Sorbus, Betula, Populus tremula.