CERAMBYCIDAE - M. E. F. Sláma

Zpět na začátek

CERAMBYCIDAE - M. E. F. Sláma

Zpět na začátek

 

 

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802

subfamily PRIONINAE Latereille, 1802

 

tribe Prionini Latreille, 1802

 

genus Prionus Geoffroy, 1762

 

 

Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)

aaa CZ.JPGaab CZ.JPGaac CZ.jpgaba CZ.JPGabb CZ.JPG

Bionomie. Druh, se kterým se můžeme setkat především v listnatých a smíšených lesích, starších parcích, ale někdy i v jehličnatých monokulturách. Vývoj larev ve zcela odumřelém dřevě kořenových náběhů a v podzemních částech pařezů nebo stojících odumřelých stromů. Dřevo musí být již dříve odumřelé, nebo v určitém stadiu rozkladu. Vývoj víceletý, pravděpodobně tříletý. Přezimuje ve stadiu larvy. Kuklí se údajně v kokonech v humusu nebo v samotných kořenech, sám jsem nalezl pouze uhynulá imága v podzemních částech ztrouchnivělých pařezů. Dospělé larvy opouštějí kořeny a kuklí se 2-3 cm pod povrchem půdy v oválných kokonech 3-5 cm dlouhých. - Imága (převážně samci) létají převážně večer a v noci, přilétají i na světlo. Přes den často sedávají samečci nehnutě na kmenech stromů a samičky jsou zalezlé po stranách pařezů u země. Vyskytují se v VII.-IX., maximum od druhé poloviny VII. do poloviny VIII.

Živné rostliny - Quercus, Fagus, Picea, Pinus; Tilia, Acer pseudoplatanus, Ulmus, Castanea, Carpinus, Alnus, Corylus, Betula, Salix, Abies.